Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Katılım Şartları

1. Yarışmaya başvuru tarihinde öğrencilik statüsünün sürmesi şarttır.

2. Yarışmaya ekip halinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir.

3. Grup katılımcılarının aynı okulda öğretim görmesi şarttır.

4. Projelerin özgün olması şart olup, projenin daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmaya katılmamış olması şarttır.

5. Sergiye katılacak olan yarışmacıların veya katılımcı okul yetkililerinin yol masrafları hariç, yeme-içme, transfer ve konaklama gibi ihtiyaçlarıorganizasyon koordinatörü kurumlar tarafından karşılanacaktır.

6. Yarışmacılar organizasyona en fazla üç proje ile katılabilirler. Bireysel başvuruda bulunanlar grup ile veya grup başvurusu yapanlar bireysel olarak başvuruda bulunamazlar.

7. Yarışmaya online veya posta yolu ile başvurmak tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir.

8. Yarışmaya başvuran katılımcıların sorumlulukları kendilerine aittir.Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.

10. Organizatör kurumlar projelerin geri gönderilmesinden sorumlu değildir.

11. Posta ve kargodan kaynaklanacak sorunlarda organizatör kurumlar sorumluluk kabul etmeyecektir.

Teknik Şartname

1. Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama değerlendirme, ikinci aşama sergileme şeklinde yapılacaktır.

2. Değerlendirme belirtilen temalar arasında yapılacak, katılımcılar ilköğretim ve lise olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir.

3. Katılımcıların tasarımlarını ifade eden prototip model hazırlamaları değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır.

4. Projelerle sahipleri arasındaki kimlik ilişkisi yalnızca proje sahibi tarafından saptanacak bir “rumuz” (sayısal ya da sözel) ile sağlanacaktır. Bu rumuz, tüm yarışma belgelerinde (çizim, prototip model, rapor, vb) yer alacaktır.

5. Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde (D1 Formu hariç) sahibini tanıtan isim,yazı ya da işaret bulunmayacaktır.

6. Organizatör kurumlar organizasyonun içeriği ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklikler resmi web sitesi www.duscizgisi.com üzerinden yayınlanacaktır.