Dünyanın Renkleri Resim Yarışması Başvuruları Başladı

Resim Yarışması
Resim Yarışması

Uluslararası ve Türkiye geneli tüm ilkokul 1,2, 3 ve 4 ‘üncü sınıf öğrencilere yönelik “Dünyanın Renkleri” konulu resim yarışması düzenlenmektedir.

“ DÜNYANIN RENKLERİ” Konulu Uluslararası Resim Yarışması Şartnamesi

GİRİŞ: Okulumuz 1997 yılından bu yana, Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumlan olarak; Atatürk ilkelerine bağlı, ilerici, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hayata hazır dünya vatandaşları yetiştiren eğitim anlayışıyla hareket etmektedir. 20. Yılı etkinlikleri kapsamında “DÜNYANIN RENKLERİ” konulu uluslararası resim yarışması düzenlenmesi planlanmıştır.

Amaç:
Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumlan tarafından organize edilen “DÜNYANIN RENKLERİ” konulu resim yarışmasıyla;

• İlkokul öğrencilerinin, başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamaktır.
• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Türk ve dünya çocukları arasında resim dili oluşturmak
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile seıgileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,

Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve estetik değerlerin oluşmasına katkı sağlamak, o Resim yarışmasıyla; hoşgörü, eleştirel düşünme, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması kazanımlarına katkı sağlamak,

Katılacak Ülkeler: Tüm dünya ülkeleri

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmacılar birer adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Yarışmada, gönüllülük esastır.
• Yarışmaya katılacak eserler, 35x50cm boyutunda olmalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin arkasına okunaklı bir biçimde öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi ve kaçıncı sınıf olduğu; bunun yanı sıra; okulunun adresi, telefonu ve e-mail bilgileri yazılacaktır. (İsimsiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
o Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve çalışmalarını katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumları’na verdiğini kabul eder. Buna bağlı olarak, gerek, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse, diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayına, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumları’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumları’na aittir.

HEDEF KİTLE:

Yarışma uluslararası nitelikte olup, İlkokul 1,2,3,4.Sınıflarda öğrenim gören tüm dünya çocuklarını kapsamaktadır.

ESERLE İLGİLİ BİLGİLER :

KONU: DÜNYANIN RENKLERİ
“Dünyanın Renkleri” konusu işlenirken; çalışma kapsamı içinde aşağıdaki sorulardan en az birine yanıt verilmelidir;

DÜNYA BARIŞI
HOŞGÖRÜ
BİRLİKTE YAŞAMAK
FARKLI KÜLTÜRLERE SAYGI

TEKNİK: Serbesttir.

MALZEME: Serbesttir.

BOYUT: 35x50cm

KATEGORİLER:
1. Kategori: 1.2.Sınıf
2. Kategori: 3.4. Sınıf

YARIŞMA TAKVİMİ:
• Yarışma Başlangıç : 5 Şubat 2018
• Son Katılım : 20 NİSAN 2018
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 23-29 Nisan Haftası
• Ödül töreni : 6 MAYIS 2018 (Bahar Şenliğinde)

odul
ödüller

“DÜNYANIN RENKLERİ”
Konulu Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumlan Uluslararası Resim Yarışması