Dünyada Nemrut Konulu Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı:
“Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu – II Kültür ve Sanat Hibe Programı” kapsamında yürüttüğümüz “Dünya’ da Nemrut, Nemrut’ta Dünya Projesi (Nemrut in the World, World in Nemrut Project)” adlı projemizin Fotoğraf Yarışması

“Dünya’da Nemrut”
Yarışmanın Konusu:
“Dünya’da Nemrut”  konulu fotoğraf yarışmasına, ulusal ve uluslararası amatör/profesyonel fotoğraf sanatçılarının bu yarışmaya katılmaları beklenmektedir. Fotoğraf yarışmasında katılımcıların Nemrut ve Adıyaman’ın kültürel, turistik ve bölgedeki günlük yaşamla ilgili fotoğraflarını paylaşmaları beklenmektedir.

Amaç:

•Nemrut’un daha iyi tanıtılmasını sağlamak
•Nemrut’un bilinirliğinin arttırılmasını sağlamak
•Nemrut’un turizm potansiyelinin arttırılması
•AB- Türkiye arasında sanatsal paylaşımın arttırılmasını sağlamak
Koşullar:

1.Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları hariç 15 yaş üzeri ulusal ve uluslararası herkes katılabilir.
2.Yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
3.Katılımcılar yarışmaya konusu Nemrut ve Adıyaman, Adıyaman’ın kültürel, turistik ve bölgedeki günlük yaşamla ilgili olacak şekilde siyah/beyaz veya renkli olarak en fazla 5 eserle katılabilirler.
4.Katılım ücretsizdir.
5.Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
6.Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
7.Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve AB, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8.Ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan eserler yarışma sonrasında sergilenecektir. Katılımcılara, sergileme için ve proje çıktılarında kullanılmalarıyla ile ilgili herhangi bir telif hakkı ödenmez.
Eserin Boyutları ve Özellikleri:

1.Fotoğraflar dijital formatta kabul edilip değerlendirilecektir.
2.Fotoğraflar JPEG formatında ve en az 2,5 MP olmalıdır.
3.Fotoğraflara fotoğrafın orijinalini bozmayacak şekilde, renk kontrast ve ışık ayarlaması dışında herhangi bir dijital müdahale ve manipülasyon kabul edilmeyecektir.
4.Fotoğrafların CD ve DVD medya ortamında bozulması okunmaması durumunda Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü sorumlu değildir.
Eserlerin Gönderilmesi:

1.Fotoğraflar elektronik posta, posta yoluyla veya elden teslim edilebilecektir.
2.Yarışmaya elektronik posta yoluyla katılanlar kişisel bilgi girişlerini ve fotoğraf yüklemelerini admin@nemrutdagi.org adresinden yapacaklardır.
3.Yarışmaya CD ile katılanlar ad ve soyadları, adres ve telefon bilgilerini bir zarfın üzerine yazarak içerisine CD veya DVD ile birlikte katılım formunu koyup aşağıdaki adrese elden ya da posta-kargo yoluyla gönderebilirler.
Dünya’da Nemrut, Nemrut’ta Dünya Projesi
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Derneği
Atatürk Bulvarı Antiochos Hotel
02100 Adıyaman

Eserlerin İşaretlenmesi:

1.Yarışmaya CD veya DVD ile başvuru yapanlar belirledikleri bir rumuzun veya isim- soyisim (altçizgi ile vebitişik) devamına fotoğraf numarasını yazarak kayıt edeceklerdir. (Örnek: “Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3, “”ali_veli-1”)
2.Yarışmaya katılacak eserler eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formuyla beraber zarfa koyularak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Aksi takdirde yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Başvuru formu buradan temin edilebilir.

Yarışmanın Takvimi:

•Yarışmanın başlangıç tarihi: 19 Aralık 2011
•Jüri değerlendirmesi: 02 Mart 2012
•Sonuç Bildirimi: 09 Mart 2012
•Sergi ve Ödül Töreni: Kapanış Töreni
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller;
Yarışmada verilecek ödüller ileriki bir tarihte açıklanacaktır.

Yarışma Değerlendirme Komisyonu;

•Atilla SERTEL
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı
•Rıza ÖZEL
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı
•Mehmet Ferit BİNZET
Gazeteci

E-posta ile başvuru:
admin@nemrutdagi.org
Posta ile başvuru:
Dünya’da Nemrut, Nemrut’ta Dünya Projesi
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Derneği
Atatürk Bulvarı Antiochos Hotel
02100 Adıyaman