DÜNYA SU GÜNÜ RESİM YARIŞMASI

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  22 MART 2012 DÜNYA SU GÜNÜ RESİM YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ
İLİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞMAYA KATILACAKTIR.
KONU:
Su ve Gıda Güvenliği
AMAÇ:
DSİ Genel Müdürlüğü  tarafından “22  Mart  Dünya   Su  Günü”   nedeniyle   “Su ve Gıda Güvenliği” konulu resim yarışması  ile
konunun  öneminin   İlköğretim Okullarındaki öğrencilere benimsetilmesi ve genç  nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik
hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su
bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. İlköğretim Okullarının 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır.
Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Resimlerin arka yüzüne,  öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek
okul, ev ve cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş,  resimlerin  tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
5. İlgili  DSİ  Bölge Müdürlüklerine  10.02.2012  tarihine  kadar  gönderilmeyen  veya  Bölge Müdürlüklerince  değerlendirmeye
alınmayan resimler, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
6. Resim,  paspartu  ve  çerçeve  yapılmadan,  sertleştirilmiş  ambalajlarda  paketlenerek  gönderilmeli,  ücretleri  yarışmacılar
tarafından  ödenecek  olan  posta  ya  da  kargo  ile  gönderim  sırasında  doğabilecek  zararlardan  ve  gecikmelerden DSİ Genel
Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 10.02.2012 tarihine
kadar ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul  İdarelerince  birinci  seçilen  resimler;  DSİ  Bölge  Müdürlüklerinde  oluşturulacak  Seçici  Kurul  tarafından
değerlendirilecek  ve  Bölge  Müdürlüğü  düzeyinde  birinci,  ikinci,  üçüncü  olanlar  belirlenerek  Bölge  Müdürlüklerince
ödüllendirilecektir.   Bölge  Müdürlükleri,   sadece   birinci   seçilen   resmi   en   geç   17.02.2012   tarihine   kadar,              
DSİ Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.
Bölge  Müdürlüklerince  birinci  seçilen  resimler;  DSİ  Genel  Müdürlüğü’nce  oluşturulacak  Seçici  Kurul  tarafından    
değerlendirilerek  Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.
 Seçici  Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.   
Başkan Hasan ÇAKIRYILMAZ    Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı
Üye Ergün KARAKOÇ                  Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı Şube Müdürü 
Üye Aysu DEMİRCİ        Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Mimar
Üye Serhat SAYINER                    Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Orçun TAŞKIN                      Basın Müşavirliği VHKİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül  töreni, 22 Mart 2012  tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup öğrenci ve bir
refakatçısının  (öğretmeni  veya  velisi)  ulaşımı  ilgili  DSİ  Bölge Müdürlüklerince,  bir  günlük  konaklama  imkanları  DSİ  Genel
Müdürlüğünce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket  ve  1500 TL
İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2012 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup öğrenci ve bir
refakatçısının (öğretmeni veya velisi) ulaşım ve bir günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.
İkincilik ödülü : Plaket  ve   1000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket  ve   750 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
        Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu  kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya
sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
RESİMLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 02.04.2011  tarihinden  itibaren 15 gün  içinde, DSİ Genel Müdürlüğü ve  ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinden  resim
sahipleri tarafından elden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
(DSİ Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web  sitesi www.dsi.gov.tr  adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
TÜM  KATILIMCILARA  BAŞARILAR  DİLERİZ
TANITMA  VE  HALKLA  İLİŞKİLER  ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ