DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI 2013

22 MART 2013 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
………………………. İLİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞMAYA KATILACAKTIR.
KONU:
Uluslararası Su İşbirliği Yılı
AMAÇ:
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Uluslararası Su Dayanışma Yılı” konulu kompozisyon
yarışması ile konunun öneminin İlköğretim Okullarındaki öğrencilere benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin
artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve
fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. İlköğretim Okullarının 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla
veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış
olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep
telefonları mutlaka yazılacaktır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş,
internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
5. İlgili DSİ Bölge Müdürlüklerine 15.02.2013 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye
alınmayan kompozisyonlar, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
6. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta
ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 15.02.2013
tarihine kadar ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; DSİ Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince
ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 22.02.2013 tarihine kadar,
DSİ Genel Müdürlüğü –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.
3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; DSİ Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul
tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.
Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Başkan Hasan ÇAKIRYILMAZ Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı
Üye Nazire MEMİŞ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Önder İNCE İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Aynur GEDİZLİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef
Üye Canan Gökhan DOĞAN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2013 tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup öğrenci ve bir
refakatçısının (öğretmeni veya velisi) ulaşımı ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama imkanları DSİ Genel
Müdürlüğünce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 1500 TL
İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2013 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup öğrenci ve bir
refakatçısının (öğretmeni veya velisi) ulaşım ve bir günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.
İkincilik ödülü : Plaket ve 1000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 750 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 01.04.2012 tarihinden itibaren 15 gün içinde, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinden
kompozisyon sahipleri tarafından elden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
(DSİ Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.) …………………………………………………………………………………………………………..
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin