Dünya Su Günü Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

Dünya Su Günü Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması
VASKİ tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van Merkez ve İlçelerindeki tüm lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan Fotoğraf ve Kısa Film yarışmasının amacı; insanoğlunun en önemli yaşam kaynaklarından biri olan suyun; fazla tüketimi ile ortaya çıkan israfının önüne geçerek, genç kuşakların su tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak, Fotoğraf ve Kısa Film sanatına ilgi duyan genç sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlamaktır. Yarışmanın bir diğer amacı görsel-işitsel bir sanat dalı olması itibariyle geniş kitlelere ulaşma ve onlar üzerinde farkındalık oluşturma gücüne sahip olan Fotoğraf ve Kısa Film sanatı aracılığıyla toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

ALTIN DAMLA PROJESİ DÜNYA SU GÜNÜ
KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

VASKİ tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile
Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van Merkez ve İlçelerindeki tüm lise öğrencilerine
yönelik olarak düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının amacı; insanoğlunun en önemli
yaşam kaynaklarından biri olan suyun; fazla tüketimi ile ortaya çıkan israfının önüne
geçerek, genç kuşakların su tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak ve fotoğraf
sanatına ilgi duyan genç sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlamaktır.
Yarışmanın bir diğer amacı görsel-işitsel bir sanat dalı olması itibariyle geniş kitlelere ulaşma
ve onlar üzerinde farkındalık oluşturma gücüne sahip olan sinema sanatı aracılığıyla
toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
1 Yarışmanın teması “Bilinçli Su Tüketimi” olarak belirlenmiştir.

2 Yarışma Van İli Merkez ve İlçelerinde öğrenim gören tüm lise öğrencilerine açıktır.

3 Yarışma ulusal kategoride olup, “Kısa Film Yarışması” olarak düzenlenmektedir.

4 Katılımcılar yarışmaya istedikleri sayıda filmle başvuru yapabilirler.

5 Yarışmaya katılacak eserlerin süresi en fazla 10 dakika ile sınırlıdır.

6 Yarışmaya gönderdiği Kısa Film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7 Gönderilen Kısa Filmlerin tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8 Yarışma komitesi özgün olmadığı anlaşılan, söz konusu koşullara uymayan ya da
çalıntı olduğu tespit edilen bir filme dair verdiği ödülü geri alma hakkına sahiptir.

9 Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerindeki yapımlar yarışmaya
katılabilir.

10 Kısa Filmler üzerinde katılımcının kimliğine dair isim, imza, logo benzeri şeyler
bulunmamalıdır.

11 Yarışmaya seçilen filmler geri çekilemez.

12 Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış olması ya da
yarışmaya katılmış olması başvuruya engel teşkil etmemektedir.

13 Yarışmaya 01.01.2018 tarihinden sonra çekilen filmler başvurabilir.

14 Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler değerlendirme dışı kalacaktır.

15 Jüri ve proje görevlilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya başvuru
yapamazlar. Başvuru yaptıkları takdirde ve tespiti halinde eserler değerlendirme dışı
kalır.

16 Jüri üyeleri, eserlerin içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden filmleri
değerlendirme dışı bırakabilirler.

17 Jüri kararı kesindir ve katılımcılar jüri kararlarına itiraz edemezler.

18 Katılımcılar, gönderdikleri filmlerin gösterimiyle ilgili hakların VASKİ’ye ait
olduğunu peşinen kabul ederler. Ayrıca yarışma komitesi, bu proje kapsamında,
Van’da çeşitli gösterim alanlarında filmleri halkla buluşturma hakkına sahiptir.

19 Yarışmanın sonuçları VASKİ’nin web sayfasından ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül
ve gösterim hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yolu ile haber
verilecektir.

20 Başvuru yapmak isteyen katılımcılar, http://www.vaski.gov.tr/ adresinde yer alan
başvuru formunu doldurarak başvuru kurallarını kabul ettiğine dair onay kutusunu
işaretlemelidir. Ardından başvuru formunun çıktısını alıp, okul müdürü/müdür
yardımcılarına imza ve kaşe ile onaylatmalıdır. Son başvuru tarihine kadar filmler 2
adet DVD/CD formatında olacak şekilde, onaylı başvuru formuyla beraber elden
Proje Koordinatörüne teslim etmeli ve teslim tutanağını imzalamalıdır.

Posta ile gönderimler iadeli-taahhütlü olmalıdır. Karşı ödemeli gönderimler kabul
edilmez.

22 Fiziksel olarak ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

23 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

24 Yarışmada dereceye giren eserler, VASKİ Genel Müdürlüğü’nde 22.03.2019-
01.04.2019 tarihleri arasında sergilenecektir.

25 Jüri üyeleri ile yarışma ile ilgili he türlü iletişime geçmek kural ihlali sayılacaktır.

26 Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart 2019’dur.

27 Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan bütün koşulları peşinen kabul etmiş
sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 15/03/2019
Jüri Üyeleri Değerlendirmesi: 18/03/2019
Sonuçların Açıklanması: 20/03/2019
Ödül Gecesi: 15/03/2019

SEÇİCİ KURUL: (Alfabetik Sıraya Göre)
Dr. Öğretim Üyesi Afif ATAMAN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi A. Fikret TOSUN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Behçet GÜLERYÜZ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Nergiz KARADAŞ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şeref AKPINAR – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi

SEKRETERYA
VASKİ Altın Damla Projesi Koordinatörü : M.Fatih DOĞRAR
İletişim : 0 (546) 573 75 77
mail : m.fatih.dograr@vaski.gov.tr

ÖDÜLLER
*1. ‘ye tam altın
*2. ‘ye yarım altın
*3. ‘ye çeyrek altın
*5 adet mansiyon (Kitap Ödülü)

ALTIN DAMLA PROJESİ DÜNYA SU GÜNÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

VASKİ tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile
Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van Merkez ve İlçelerindeki tüm lise öğrencilerine
yönelik olarak düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının amacı; insanoğlunun en önemli
yaşam kaynaklarından biri olan suyun; fazla tüketimi ile ortaya çıkan israfının önüne
geçerek, genç kuşakların su tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak ve fotoğraf
sanatına ilgi duyan genç sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlamaktır.
Yarışmanın bir diğer amacı görsel-işitsel bir sanat dalı olması itibariyle geniş kitlelere ulaşma
ve onlar üzerinde farkındalık oluşturma gücüne sahip olan fotoğraf sanatı aracılığıyla
toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
1 Yarışmanın teması “Bilinçli Su Tüketimi” olarak belirlenmiştir.

2 Yarışma Van İli Merkez ve İlçelerinde öğrenim gören tüm lise öğrencilerine açıktır.

3 Yarışma ulusal kategoride olup, “Fotoğraf Yarışması” olarak düzenlenmektedir.

4 Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 adet eserle başvurabilirler.

5 Yarışma için gönderilecek eserlerde uzun kenar, kısa kenar, çözünürlük ve mb
sınırlaması yoktur. Ancak çözünürlüğün iyi olmasına dikkat edilmelidir.

6 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8 Yarışma komitesi özgün olmadığı anlaşılan, söz konusu koşullara uymayan ya da
çalıntı olduğu tespit edilen bir fotoğrafa dair verdiği ödülü geri alma hakkına sahiptir.

9 Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olarak gönderilebilir

10 Fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğine dair isim, imza, logo benzeri şeyler
bulunmamalıdır.

11 Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel
yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

12 Yarışmaya seçilen fotoğraflar geri çekilemez.

13 Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler değerlendirme dışı kalacaktır.

14 Jüri üyeleri, eserlerin içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden Fotoğrafları
değerlendirme dışı bırakabilirler.

15 Jüri ve proje görevlilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya başvuru
yapamazlar. Başvuru yaptıkları takdirde ve tespiti halinde eserler değerlendirme dışı
kalır.

16 Jüri kararı kesindir ve katılımcılar jüri kararlarına itiraz edemezler.

17 Katılımcılar, gönderdikleri fotoğrafların gösterimiyle ilgili hakların VASKİ’ye ait
olduğunu peşinen kabul ederler. Ayrıca yarışma komitesi, bu proje kapsamında,
Van’da çeşitli gösterim alanlarında filmleri halkla buluşturma hakkına sahiptir.

18 Yarışmanın sonuçları VASKİ’nin web sayfasından ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül
ve gösterim hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yolu ile haber
verilecektir.

19 Başvuru yapmak isteyen katılımcılar, http://www.vaski.gov.tr/ adresinde yer alan
başvuru formunu doldurarak başvuru kurallarını kabul ettiğine dair onay kutusunu
işaretlemelidir. Ardından başvuru formunun çıktısını alıp, okul müdürü/müdür
yardımcılarına imza ve kaşe ile onaylatmalıdır. Son başvuru tarihine kadar
fotoğraflar 2 adet DVD/CD formatında olacak şekilde, onaylı başvuru formuyla
beraber elden Proje Koordinatörüne teslim etmeli ve teslim tutanağını
imzalamalıdır.

20 Elden teslim edilemeyen durumlarda, posta veya kargo seçenekleri kullanılabilir.
Posta ile gönderimler iadeli-taahhütlü olmalıdır. Karşı ödemeli gönderimler kabul
edilmez.

21 Fiziksel olarak ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

22 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

23 Yarışmada dereceye giren eserler, VASKİ Genel Müdürlüğü’nde 22.03.2019-
01.04.2019 tarihleri arasında sergilenecektir.

24 Jüri üyeleri ile yarışma ile ilgili her türlü iletişime geçmek kural ihlali sayılacaktır.

25 Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart 2019’dur.

26 Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan bütün koşulları peşinen kabul etmiş
sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 15/03/2019
Jüri Üyeleri Değerlendirmesi: 18/03/2019
Sonuçların Açıklanması: 20/03/2019
Ödül Gecesi: 15/03/2019

SEÇİCİ KURUL: (Alfabetik Sıraya Göre)
Dr. Öğr.Üyesi Aslı Erciyeş Tosun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Atilla Emre Keskin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Buçan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Nergiz Karadaş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr.Üyesi Savaş Onur Şen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Turan Yiğin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SEKRETERYA
VASKİ Altın Damla Projesi Koordinatörü : M.Fatih DOĞRAR
İletişim : 0 (546) 573 75 77
mail : m.fatih.dograr@vaski.gov.tr

ÖDÜLLER
*1. ‘ye tam altın
*2. ‘ye yarım altın
*3. ‘ye çeyrek altın
*15 adet mansiyon (Kitap Ödülü)