DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 22 MART 2012 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ

KONU:
Su ve Gıda Güvenliği
AMAÇ:
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “22  Mart  Dünya  Su  Günü”  nedeniyle  “Su ve Gıda Güvenliği” konulu fotoğraf yarışması ile konunun  öneminin  genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin  genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir
2. Yapılacak fotoğraf çalışmaları 30×40 cm. ebadında ve renkli olacaktır. Söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Fotoğraflar, yüksek çözünürlükte JPEG veya TIF formatında olmalıdır. Fotoğrafların çözünürlükleri  değiştirilmeden baskısı alınmalıdır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
5. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve  ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
6. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:
Fotoğraflar 13.02.2012 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına  gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme DSİ Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler  seçilecektir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2012 tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama imkanı DSİ Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.
 Birincilik ödülü : Plaket  ve  2500 TL

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2012 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup ulaşım ve bir günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.
 İkincilik ödülü : Plaket  ve   2000 TL
 Üçüncülük ödülü : Plaket  ve   1500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

TELİF HAKKI:
        Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
        Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların  kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
        DSİ Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, tüm etkinliklerinde, seminer, sempozyum vb. eğitim faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların  dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 02.04.2012 tarihinden itibaren 15 gün içinde, DSİ Genel Müdürlüğü’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 419 64 31 – 417 83 00/2802 – 2857               FAKS:(312)419 64 30

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ
TANITMA  VE  HALKLA  İLİŞKİLER  ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ