DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2013

22 MART 2013 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:
Uluslararası Su İşbirliği Yılı
AMAÇ:
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Uluslararası Su Dayanışma Yılı” konulu fotoğraf
yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca
dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve
vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet
fotoğraf çalışmasıyla katılabilir
2. Yapılacak fotoğraf çalışmaları 30×40 cm. ebadında ve renkli olacaktır. Söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah
beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Fotoğraflar, yüksek çözünürlükte JPEG veya TIF formatında olmalıdır. Fotoğrafların çözünürlükleri değiştirilmeden
baskısı alınmalıdır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
5. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının
arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
6. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri
yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden
DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
DEĞERLENDİRME:
Fotoğraflar 22.02.2013 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu
tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme DSİ Genel Müdürlüğü’nce
oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2013 tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin
ulaşımı, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama imkanı DSİ Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL
İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2013 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup ulaşım ve bir
günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.
İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, tüm etkinliklerinde, seminer, sempozyum vb.
eğitim faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve
sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 01.04.2013 tarihinden itibaren 15 gün içinde, DSİ Genel Müdürlüğü’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar
hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 419 64 31 – 417 83 00/2802 – 2857 FAKS:(312)419 64 30
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin