DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI 2013

22 MART 2013 DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI
KONU:
Uluslararası Su İşbirliği Yılı
AMAÇ:
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Uluslararası Su Dayanışma Yılı” konulu afiş
yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca
dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve
vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet
afiş çalışmasıyla katılabilir.
2. Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm. ebadında olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3. Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur.
4. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup dereceye girenler, afişlerinin TİF yapım
CD’ lerini DSİ Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
6. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Amblemi” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ
ambleminin orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı
olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası
kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve
ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
7. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar
tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden DSİ Genel
Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
DEĞERLENDİRME:
Afişler 22.02.2013 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu
tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme DSİ Genel Müdürlüğü’nce
oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2013 tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin
ulaşımı ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama imkanı DSİ Genel Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL
İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2013 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup ulaşım ve bir
günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.
İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan afişlerin; tüm etkinliklerinde, seminer, sempozyum vb.
eğitim faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve
sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, afiş sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
AFİŞLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 01.04.2011 tarihinden itibaren 15 gün içinde, DSİ Genel Müdürlüğü’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar
hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 419 64 31 – 417 83 00/ 2802 – 2857 FAKS: (312) 419 64 30
Şartnameler, DSİ Genel Müdürlüğü web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ