Dünya STEM Festivali

STEM

Bu proje Türkiye’den başlayıp bütün dünyaya yayılacak bir STEM festivali düzenlemek; okul öncesinden üniversiteye Science=Fen, Technology=Teknoloji, Engineering=Mühendislik ve Mathematics=Matematik alanlarında hem bütünleşik hem de ayrı ayrı disiplinlerin uygulanması şeklinde toplumda farkındalık yaratmaktır.

Projenin ikincil amacı ise STEM’e olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi ve bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak olarak belirlenmiştir. STEM eğitimi özellikle öğrenci ve öğretmenlere olmak üzere toplumun diğer kesimlerine benimsetmek ve sevdirmek amacıyla yapılacaktır.

Projenin birinci aşaması halka açık bir festival olarak 2018 Eylül ayının son haftası İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Hedef kitle olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri seçilmiştir. Bunların dışında festival tüm halka açık olarak yapılacaktır.

Projede fen, teknoloji, mühendislik, matematik, robotik, kodlama, programlama, maker, eğlenceli bilim gibi alanlarda faaliyetler yürütülecektir. Yapılacak atölyelerde en başta bütünleşik STEM eğitimi üzerinde durulacak, daha sonra gökyüzü gözlemleri yapılacak, robotik araçlarla programlama, öğrencilere kod yazma çalışmaları yapılacak, kendin yap (maker) ve mühendislik çalışmaları gerçekleştirilecek, bilimi sevdirmek amaçlı eğlenceli bilim şovları düzenlenecek, eğitim teknolojilerinin en güncel aktiviteleri katılımcılarla paylaşılacak ve son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında söyleşiler gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

worldstemfest.org

Etkinlik Adı / Faaliyet Etkinlik Tarihi
Başlama Saati Bitiş Saati Hedef Kitle
Açılış ve Proje Tanıtımı 27/09/2018 10:00 11:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Arduino ile robotik uygulamalar 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Atık Malzemelerle STEM Etkinliği: Elektrik Süpürgesi Yapalım 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler

Bilim ve Teknoloji Sorun Çözmek İçin Vardır 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri
Çocuklar İçin Masallarla STEM+A 27/09/2018 11:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri
DreamYourCar 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
DRONE ve Robotik Atölyesi 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler
Ebru yaparak renkleri öğreniyorum 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

Eğlenceli BİL Bilim Uygulamaları 27/09/2018 11:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Bilim Atölyesi 27/09/2018 11:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Genel

Eğlenceli Biyoloji-Bira Mayası 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler

Eğlenceli Biyoloji-DNA izolasyonu 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler

Eğlenceli Biyoloji-DNA Modeli 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler

Eğlenceli Biyoloji-Enzimler 27/09/2018 11:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler
Eğlenceli Biyoloji-Materyaller Atölyesi 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri;
Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel
Eğlenceli Fizik-Enerji 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

Eğlenceli Fizik-Gaz Basıncı 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Fizik-Katı Basıncı 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Kimya-İndikatörler 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Bağlar 27/09/2018 11:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul
öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Tepkimeler 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Kimya-Periyodik Cetvel 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Kimya-Sabun Eldesi 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Eğlenceli Matematik 27/09/2018 11:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler
En yüksek voltaja sahip pili tasarlama 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

HTML5, CSS, ve JavaScript kullanarak mobil uygulama geliştirme 27/09/2018 11:00 13:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Kendi Elektrik Süpürgeni Tasarla 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Kimya Eğitiminde STEM Uygulamaları: Su Arıtımı 27/09/2018 11:00 14:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler

Kodlama ve STEM 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Kuvvetten Basınç Doğar 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

Lav Lambası Yapalım 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

MARS’A ARAÇ TASARIMI, KÖPRÜ TASARIMI, İNOVATİF ÜRÜN TASARIMI 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler

Mavi Şişe Deneyi 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

OKUL BURASI 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler
Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımına Dayalı Uygulama Örneği “Sesimizi Keşfedelim”. 27/09/2018 11:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); Öğretmenler

Origami ve Nanoteknoloji 27/09/2018 11:00 14:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Oyun tabanlı öğrenme 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler

Oyun tabanlı öğrenme 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Oyunlarla Bilim Öğreniyorum 27/09/2018 11:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Oyunlaştır-Kodla-Üret 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri

Ressam Robot Yapalım 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

Robot El Yapalım 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler

Sıcak su soğuk su ile neden karışmaz? 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

Sihirli su 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

STEAM & MAKER 101 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
STEM ATÖLYESİ 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel

STEM Proje Yarışması 27/09/2018 11:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Teknoloji mi Matematikte ? Matematik mi Teknolojide? 27/09/2018 11:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler

Uzay Mühendisi Ne iş Yapar? 27/09/2018 11:00 18:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Genel
Öğle Yemeği 27/09/2018 12:00 13:00

Complement Courses in STEAM Education for Generation Alpha 27/09/2018 13:00 15:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel
Hesaplamalı Düşünme ile STEM Uygulamaları 27/09/2018 13:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Matematik sanat ve harmoni ( maths) 27/09/2018 13:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi atölyesi: İçeceklerimizi sıcak tutalım 27/09/2018 13:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
Robotik Bilimi ve Eğitimi 27/09/2018 13:00 15:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

Patlamayan Balon Yapmışlar 27/09/2018 14:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

STEM yiyecek paketi 27/09/2018 14:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler

Su Kaydırağı 27/09/2018 14:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri
BİLİM FUARLARININ STEM EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ 27/09/2018 15:00 17:00 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

BİZ BİR OKUL UYDURDUK 27/09/2018 15:00 17:00 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

DÜNYA’DA STEM vs TÜRKİYE’DE STEM 27/09/2018 16:00 18:00 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel

2. GÜN 28/09/2018

Etkinlik Adı / Faaliyet Etkinlik Tarihi
Başlama Saati Bitiş Saati Hedef Kitle Görevli Personel
Arduino ile robotik uygulamalar 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler CEM SOYGÖK; TAİBE KULAKSIZ

Atık Malzemelerle STEM Etkinliği: Elektrik Süpürgesi Yapalım 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler SÜLEYMAN KALE; RABİA MELİS DÖNMEZ

Bilim ve Teknoloji Sorun Çözmek İçin Vardır 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler SELÇUK ÖZDEMİR; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Çocuklar İçin Masallarla STEM+A 28/09/2018 10:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri ÇELEBİ KALKAN; RABİA MELİS DÖNMEZ

DreamYourCar 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel MEHMET NURİ ÖĞÜT; BERRE ZEYNEP LAFÇI

DRONE ve Robotik Atölyesi 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler NİHAL YÜCEL; TAİBE KULAKSIZ

Ebru yaparak renkleri öğreniyorum 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Eğlenceli BİL Bilim Uygulamaları 28/09/2018 10:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri BÜŞRA ŞAHİN; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Bilim Atölyesi 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ALEV ÇETİN; BERRE ZEYNEP LAFÇI; ELİF UZUNPINAR
Eğlenceli Biyoloji-Bira Mayası 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler ZEYNEP ADIGÜZEL; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-DNA izolasyonu 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler ZEYNEP ADIGÜZEL; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-DNA Modeli 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler ZEYNEP ADIGÜZEL; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-Enzimler 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-Materyaller Atölyesi 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Fizik-Enerji 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel SERKAN ACAR; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Fizik-Gaz Basıncı 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel SERKAN ACAR; ELİF UZUNPINAR
Eğlenceli Fizik-Katı Basıncı 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) SERKAN ACAR; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Kimya-İndikatörler 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ELİF YAVAŞER; TAİBE KULAKSIZ

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Bağlar 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Tepkimeler 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ELİF YAVAŞER; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Eğlenceli Kimya-Periyodik Cetvel 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Kimya-Sabun Eldesi 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ
Eğlenceli Matematik 28/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler DUYGU SENAR ARGUZ; TAİBE KULAKSIZ

En yüksek voltaja sahip pili tasarlama 28/09/2018 10:00 13:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel SEVGİ AYDIN GÜNBATAR; ELİF UZUNPINAR
Hesaplamalı Düşünme ile STEM Uygulamaları 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler BAŞAK HELVACI; BERRE ZEYNEP LAFÇI
Kendi Elektrik Süpürgeni Tasarla 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler BÜLENT ÇAVAŞ; RABİA MELİS DÖNMEZ
Kendi Oyunum 28/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler RAMAZAN NOYAN CULUM; TAİBE KULAKSIZ
Kimya Eğitiminde STEM Uygulamaları: Su Arıtımı 28/09/2018 10:00 12:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler HAVVA YAMAK; RABİA MELİS DÖNMEZ
Kodlama ve STEM 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler FATMA YASEMİN ORAN; TAİBE KULAKSIZ
Kuvvetten Basınç Doğar 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI
Lav Lambası Yapalım 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri ZEYNEP ÇELİK; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

MARS’A ARAÇ TASARIMI, KÖPRÜ TASARIMI, İNOVATİF ÜRÜN TASARIMI 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler AYBİKE KETENCİ; RABİA MELİS DÖNMEZ
Matematik sanat ve harmoni ( maths) 28/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler BÜLENT IŞIK; TAİBE KULAKSIZ

Mavi Şişe Deneyi 28/09/2018 10:00 17:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ZEYNEP ÇELİK; ELİF UZUNPINAR
Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi atölyesi: İçeceklerimizi sıcak tutalım 28/09/2018 10:00 12:00 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler YASEMİN HACIOĞLU; ELİF UZUNPINAR
OKUL BURASI 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler ALPER ER; BERRE ZEYNEP LAFÇI
Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımına Dayalı Uygulama Örneği “Sesimizi Keşfedelim”. 28/09/2018 10:00 17:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri; Öğretmenler GÜLŞAH GÜNŞEN; BERRE ZEYNEP LAFÇI
Origami ve Nanoteknoloji 28/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel EYLEM BAYIR; ELİF UZUNPINAR

Oyun tabanlı öğrenme 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler NURİ CAN AKSOY; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Oyunlarla Bilim Öğreniyorum 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri EYLEM BAYIR; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Oyunlaştır-Kodla-Üret 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler FİLİZ PELEN; ELİF UZUNPINAR

Ressam Robot Yapalım 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler ZEYNEP ÇELİK; TAİBE KULAKSIZ

Robot El Yapalım 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Robotik Bilimi ve Eğitimi 28/09/2018 10:00 12:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel BURAK ŞİŞMAN; TAİBE KULAKSIZ
Sıcak su soğuk su ile neden karışmaz? 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Sihirli su 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

STEAM & MAKER 101 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler CİHAN AKBABA; TAİBE KULAKSIZ

STEM ATÖLYESİ 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler; Genel SEDRİYE ŞENTÜRK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

STEM Proje Yarışması 28/09/2018 10:00 17:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri DEVRİM AKGÜNDÜZ; ZEYNEP ÇELİK; TAİBE KULAKSIZ; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR; Hacer Varol; Emel Yaviç
STEM yiyecek paketi 28/09/2018 10:00 12:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler YASEMİN ÖZDEM YILMAZ; RABİA MELİS DÖNMEZ
Su Kaydırağı 28/09/2018 10:00 13:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler FATMA ASLAN TUTAK; ELİF UZUNPINAR
Teknoloji mi Matematikte ? Matematik mi Teknolojide? 28/09/2018 10:00 17:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler AYŞE GÜL BÜYÜKSARAÇ; RABİA MELİS DÖNMEZ

Uzay Mühendisi Ne iş Yapar? 28/09/2018 10:00 18:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ORHAN GÖLBAŞI; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

HTML5, CSS, ve JavaScript kullanarak mobil uygulama geliştirme 28/09/2018 11:00 13:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler MUHAMMET YAŞAR ÖZDEN; TAİBE KULAKSIZ
Öğle Yemeği 28/09/2018 12:00 13:00
;
BİLİM FUARLARININ STEM EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ 28/09/2018 13:00 14:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel EMRE UYGUR; TAİBE KULAKSIZ
Patlamayan Balon Yapmışlar 28/09/2018 13:00 15:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler NUSRET KAVAK; RABİA MELİS DÖNMEZ
Complement Courses in STEAM Education for Generation Alpha 28/09/2018 14:00 15:00 Öğretmenler; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Genel FATMA BOZKURT; TAİBE KULAKSIZ
BİZ BİR OKUL UYDURDUK 28/09/2018 15:00 16:00 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel BERRİN AYDIN; TAİBE KULAKSIZ

3. GÜN 29/09/2018

Etkinlik Adı / Faaliyet Etkinlik Tarihi
Başlama Saati Bitiş Saati Hedef Kitle Görevli Personel
Bilim ve Teknoloji Sorun Çözmek İçin Vardır 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler SELÇUK ÖZDEMİR; TAİBE KULAKSIZ; ELİF UZUNPINAR

DRONE ve Robotik Atölyesi 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler NİHAL YÜCEL; TAİBE KULAKSIZ

Ebru yaparak renkleri öğreniyorum 29/09/2018 10:00 16:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu) ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Eğlenceli BİL Bilim Uygulamaları 29/09/2018 10:00 16:00 Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu); İlkokul öğrencileri BÜŞRA ŞAHİN; BERRE ZEYNEP LAFÇI; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-Bira Mayası 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Biyoloji-DNA izolasyonu 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler ZEYNEP ADIGÜZEL; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-DNA Modeli 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Biyoloji-Enzimler 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Biyoloji-Materyaller Atölyesi 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ZEYNEP ADIGÜZEL; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Fizik-Enerji 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel SERKAN ACAR; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Fizik-Gaz Basıncı 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri SERKAN ACAR; BERRE ZEYNEP LAFÇI

Eğlenceli Fizik-Katı Basıncı 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel SERKAN ACAR; RABİA MELİS DÖNMEZ
Eğlenceli Kimya-İndikatörler 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Bağlar 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Kimya-Kimyasal Tepkimeler 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler; Genel ELİF YAVAŞER; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Kimya-Periyodik Cetvel 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ELİF YAVAŞER; RABİA MELİS DÖNMEZ

Eğlenceli Kimya-Sabun Eldesi 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ELİF YAVAŞER; ELİF UZUNPINAR

Eğlenceli Matematik 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler DUYGU SENAR ARGUZ; TAİBE KULAKSIZ

Kendi Oyunum 29/09/2018 10:00 16:00 Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler RAMAZAN NOYAN CULUM; TAİBE KULAKSIZ

Kodlama ve STEM 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler FATMA YASEMİN ORAN; TAİBE KULAKSIZ

Kuvvetten Basınç Doğar 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri ZEYNEP ÇELİK; ELİF UZUNPINAR; RABİA MELİS DÖNMEZ

Lav Lambası Yapalım 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; TAİBE KULAKSIZ; BERRE ZEYNEP LAFÇI

MARS’A ARAÇ TASARIMI, KÖPRÜ TASARIMI, İNOVATİF ÜRÜN TASARIMI 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Öğretmenler AYBİKE KETENCİ; RABİA MELİS DÖNMEZ
Mavi Şişe Deneyi 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri ZEYNEP ÇELİK; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ

OKUL BURASI 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler ALPER ER; ELİF UZUNPINAR

Ressam Robot Yapalım 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR

Robot El Yapalım 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; İlkokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri DEVRİM AKGÜNDÜZ; ZEYNEP ÇELİK;

Sıcak su soğuk su ile neden karışmaz? 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri ZEYNEP ÇELİK; ELİF UZUNPINAR

Sihirli su 29/09/2018 10:00 16:00 İlkokul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri; Öğretmenler; Genel ZEYNEP ÇELİK; TAİBE KULAKSIZ; BERRE ZEYNEP LAFÇI

STEM Proje Yarışması 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri DEVRİM AKGÜNDÜZ; ZEYNEP ÇELİK; TAİBE KULAKSIZ; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR; Hacer Varol; Emel Yaviç

Teknoloji mi Matematikte ? Matematik mi Teknolojide? 29/09/2018 10:00 16:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); Öğretmenler AYŞE GÜL BÜYÜKSARAÇ; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR
Öğle Yemeği 29/09/2018 12:00 13:00
;
STEM Proje Yarışması Ödül Töreni ve Kapanış 29/09/2018 16:00 18:00 Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri; Genel ZEYNEP ÇELİK; DEVRİM AKGÜNDÜZ; TAİBE KULAKSIZ; BERRE ZEYNEP LAFÇI; RABİA MELİS DÖNMEZ; ELİF UZUNPINAR; Hacer Varol; Emel Yaviç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × 2 =