Dünya Posta Birliği 48. Uluslararası Mektup Yarışması

Türkiye geneli resmi/özel tüm okullardaki 15 yaş ve altı öğrencilere yönelik, öğrenciler arasında mektup kültürünü yeniden canlandırmak ve mektup yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla üyesi olunan Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından UPU 48. Uluslararası Mektup Yarışması düzenlenmektedir.

Ülkemizin 1983 yılından itibaren katılmakta olduğu ” Uluslararası Mektup Yazma Yarışması” nın bu yıl 48.si düzenlenecek olup, yarışma konusu “En Sendiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz” olarak belirlenmiştir.

– Bireysel başvurular kabul edilmeyeceğinden okulların rehberde yer alan kurallara riayet etmelerinin önemle vurgulanması.
-Okul idarecilerinin 15 yaş ve altı gençleri yarışmaya katılmaları noktasında yeterince bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri,
– Mektuplarda mutlaka isim, soy isim, tarih yer, alıcı adresi, aday imzasının yer alması ve 1 adet vesikalık fotoğrafın mutlaka eklenmesi,
– Mektupların mürekkepli ya da tükenmez siyah kalem kullanılarak en fazla 1000 kelime olacak şekilde el ile yazılması,
– Yarışmaya katılan mektupların okul müdürlüklerinde kurulacak komisyonca değerlendirildikten sonra belirlenen ilk beş mektubun İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi, buradaki değerlendirilmeleri takiben her ilden ilk 5’e giren mektubun üst yazı ve tutanakla ile şirketimize gönderilmesi,

-Mektupların “UPU Mektup Yazma Yarışması PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Kat: 2 Ulus/ANKARA adresine PTT Koli ya da Posta aracılığıyla kayıtlı olarak 1 Nisan 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Amaç
Dünya Posta Birliği (UPU) Uluslararası Mektup Yazma Yarışması, mektup yazma aracılığıyla okuryazarlığı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuklara ve gençlere hitap eden ve her sene düzenlenen yarışma, katılımcılarını yaratıcılıklarını gösterme ve dil becerilerini geliştirme konusunda teşvik etmektedir.

Katılım
15 yaşına kadar olan gençlere açıktır.
Bireysel başvurular kabul edilmeyeceğinden, UPU doğrudan okullar veya şahıslar tarafından yapılan başvuruları değerlendirmeye almayacaktır.

Mektupları yazarken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:
1. Mektup yazılacak kâğıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.
2. Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır. Mektup kesinlikle el ile, kalem kullanılarak yazılacaktır.
3. Mektubun sağ üst köşesine “tarih”, yanma da “yazıldığı yerin adı” konmalıdır.
4. Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi vb.) “hitap cümlesi” bulunmalıdır.
5. Mektubun sağ alt köşesine “isim – soy isim ” yazılmalı ve “imza” atılmalıdır.
6. Mektubun sol alt köşesine “ikametgah adresi” yazılmalıdır.
7. Adayın kaliteli bir vesikalık fotoğrafı mektupla birlikte yapıştırıcı va da zımba kullanmaksızın gönderilmelidir.

Kompozisyonların Sunumu ve İçeriği
Kompozisyonlar mektup formatında olmalı ve tarih, açılış – kapanış hitap ve selamlamaları ve adayın imzası gibi temel unsurları içermelidir. Orijinal kompozisyon, adayın yapmış olduğu çizimleri içerebilir. Katılımlar kesinlikle konuya uygun olmalı ve mektup orijinal dildeki 1.000 kelimeyi aşmamalıdır.

Adayın kendisinin yazmış olduğu ve daha önce yayınlanmamış kompozisyonlar sunulacaktır. Mektupların belirlenen jüri tarafından tarafsız olarak inceleneceğinden ve ülkesine göre değil, bireysel olarak değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz.

Jürinin belirlenmesi ve sonuçlar
UPU, seçilen mektupları değerlendirmesi için bir jüri belirler. Bu jüri, katılımcıların ülkesi hakkında bilgilendirilmeyecektir.

Mektuplar değerlendirilirken aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
mektubun yapısı;
konuya riayet
– yaratıcılık;
ve dil kullanımı.

Jüri en iyi üç mektubu (yani birinci, ikinci ve üçüncü olanı) seçecek ve diğer kompozisyonlara da özel mansiyon ödülleri verebilecektir. UPU Uluslararası Büro sonuçları jüriden alır almaz, üye ülkeleri en kısa sürede haberdar edecektir.

ÖDÜLLER
UPU tarafından verilecek ödüller:
Dereceye girenler, özel bir madalya ile birlikte (birinci için altın, ikinci için gümüş ve üçüncü için bronz olmak üzere) başka ödüller de (UPU tarafından karar verilecek diğer ödüller) alacaklardır.
Altın madalya sahibine İsviçre, Berne’deki UPU merkezine bir gezi ya da UPU’nun takdirine bağlı olarak karar verilecek alternatif bir ödül önerilebilir.
Özel bir mansiyon ödülü alacak olanlara diğer ödüllerle birlikte (UPU tarafından karar verilecek diğer ödüller) bir sertifika da verilecektir.

PTT A.Ş. tarafından verilecek ödüller:
Dereceye giren mektuplara:
Birincilik Ödülü: 1.500,00 -(binbeşyüz) TL ile dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü,
İkincilik Ödülü: 1.000,00-(bin) TL ile dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü,
Üçüncülük Ödülü: 500,00-(beşyüz) TL ile dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü.

Kompozisyonların başvurusuna ilişkin özel şartlar
Düzenleyici kurum/kurumlar, UPU ve ortaklarından herhangi birine UPU Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasına sunulan resimler ve fotoğraflarla birlikte, kopyalamak, düzenlemek, dağıtmak, uygun hale getirmek, yayınlamak ve çoğaltmak için karşılıksız, dünya çapında ve sürekli bir lisans verileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Bunlar, yukarıda belirtilen kompozisyonu ve materyalleri UPU yayınlarına dâhil etme haklarını; kompozisyonu (veya herhangi bir bölümünü) diğer dillere çevirmeyi; uyarlamaları, derlemeleri, özetleri, alıntıları veya diğer çalışmaları oluşturmayı içermektedir.
Yukarıdaki haklar UPU tarafından şu anda bilinen veya ileride oluşacak herhangi bir ortam ve formatta kullanılabilir ve yukarıdaki hakların UPU tarafından kullanılması için gerekli görülen değişiklikleri yapma hakkını da içermektedir. Ayrıca, katılım gösteren kurum/kuruluşlar, kazanan(lar)ın ve düzenleyici kurum/kuruluşların isim(ler)ini uygun hale getirmek için herhangi bir formatta yarışma veya kompozisyon ile bağlantılı olarak çekilmiş herhangi bir resim, fotoğraf ve/veya video görüntüsü (temsilciler dâhil) ile birlikte dünya çapında bir lisans verileceğini garanti etmektedir.