Dünya Metroloji Günü Afiş Yarışması

“KÜRESEL ENERJİDE ÇÖZÜM, DOĞRU ÖLÇÜM”
KONULU POSTER YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:
“Küresel Enerjide Çözüm, Doğru Ölçüm” konulu Poster Yarışması.
YARIŞMANIN KONUSU:
Ölçüm Bilimi; Metroloji, insan hayatında doğduğu andan itibaren yer alan, kişisel hayat kalitesini
ve dolayısıyla toplumsal uygarlık düzeyini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur.
Uygarlığın gelişmesindeki önemli etkenlerden biri de enerjidir. Dünyada hızlı nüfus artışı,
şehirleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle artan enerji ihtiyaçları neticesinde,
kıt enerji kaynakları olan fosil kökenli yakıtlar petrol ve doğal gazın yanı sıra suyun yüksek
miktarda bilinçsizce kullanılması ile orta ve uzun vadede sorunlar yaşanacağı öngörülmektedir.
Bu sorunların başında sınırlı rezervlere sahip olan petrol ve doğal gaz gibi yakıtların azalmasına
bağlı olarak artan maliyetler ve bu durumun, sosyo-ekonomik etkileri yer alırken, fosil kökenli
yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan zararlı gazların çevre üzerine etkileri de göz ardı
edilmemelidir.
Henüz etkin kullanılmayan temiz ve çevreci olarak değerlendirilen rüzgâr, güneş gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve diğer enerji kaynaklarının kullanımında metroloji (ölçüm
bilimi) ve doğru ölçüm, kaçınılmaz olarak beklenen bu sorunların çözümünde önemle ele
alınması gereken unsurlardır.
Gelişen uygarlıkların yönünü belirleyen unsurlar içerisinde, metroloji (ölçüm bilimi) ve doğru
ölçüm uygulanması kıt enerji kaynaklarının etkin kullanımında büyük rol almaktadır.
Bu anlamda çözüm için atılacak bu adımlar gelecek nesillerin hayat standardını yükselten büyük
bir miras olacaktır.
Tüm anlatılanlar doğrultusunda ölçüm biliminin küresel enerji kaynaklarının kullanımında
yaşanan sıkıntıları gidermesinde oynadığı rolü ve toplumda metrolojinin (ölçüm biliminin)
önemini vurgulamak açısından Dünya Metroloji Günü etkinlikleri kapsamında
“Küresel Enerjide Çözüm, Doğru Ölçüm” konulu Poster Yarışması düzenlenmiştir.
YARIŞMANIN AMACI:
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 20 Mayıs Dünya Metroloji (Ölçüm Bilimi) Günü
kapsamında, yurt çapında üniversite öğrencilerinin Metroloji’ye (Ölçüm Bilimi’ne) olan ilgisini
artırmak, yaratıcı çalışmalarını desteklemek, toplumda ölçümün öneminin yaygınlaştırılmasını
sağlamak ve metroloji bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla “Küresel Enerjide
Çözüm, Doğru Ölçüm” konulu poster yarışması düzenlenmiştir.
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
KATILIM ŞARTLARI:
1- Poster yarışması, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkiye genelindeki tüm üniversite
öğrencilerine açıktır. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK-UME çalışanları
ve Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ile bunların birinci derece yakınları bu yarışmaya
katılamaz.
2- Posterlerin, yarışmacı tarafından hazırlanmış olması gerekmektedir. Yarışmacıya ait
olmayan (başkasının hazırladığı) posterle başvurulması halinde, telif haklarıyla ilgili
hukuksal sorumluluk yarışmacının kendine ait olacak ve yarışmadan diskalifiye edilecektir.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
3- Yarışmaya gönderilecek eserler daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
4- Her yarışmacı yarışmaya en fazla 2 (iki) poster ile katılabilir.
5- Ulaşımda, posterlerin zarar görmesi ihtimaline karşı basımları, Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirileceğinden, yarışmaya katılacak eserler, dijital ortamda (CD’de), her poster
için 2 kopya (2 CD) halinde teslim edilmelidir.
6- Türkiye genelinde bulunan tüm üniversitelerden veya adresinden
edinilebilecek başvuru formunda yarışmacının rumuzu (yarışmacı tarafından oluşturulan 5
haneli rakam ve harften oluşan), kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer almalı ve
form katılımcı tarafından imzalanmalıdır.
7- Yarışmaya yollanan bütün posterler, kimlik bilgileri gizli tutularak değerlendirilecektir.
8- Posterin TIFF ve JPEG formatlarında kaydedildiği ve üzerinde rumuzun yazılı olduğu 2
adet CD (CD’lerden birinin hata vermesi halinde yedek olması açısından 2 kopya CD
istenmektedir) ve başvuru formunun kapalı zarf içinde,
“KÜRESEL ENERJİDE ÇÖZÜM, DOĞRU ÖLÇÜM” Poster Yarışması başlığı belirtilerek;
T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Necatibey Caddesi No:49 7.Kat. Oda No.714
PK:06430 Kızılay/ANKARA
adresine postayla veya elden teslim edilecektir.
9- Yarışmaya son katılım tarihi 25 Nisan 2014 Cuma günü saat: 17.00’dır.
10- Gönderilecek eserler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı
olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve katılımcıya haber verilmeksizin değerlendirme
dışı bırakılacaktır. Posterlerde bulunan objelerle ilgili her türlü telif, izin vb. taleplerden
sorumluluk posteri hazırlayan katılımcıya aittir. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen
çalışmaların geri verilmesi söz konusu değildir.
11- Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

ESERLERDE ARANACAK TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. Posterlerin kâğıt baskı ebatı (50 X 70) cm, çalışma ebatı (48 X 68) cm. yatay veya dikey
olacak şekilde hazırlanmalıdır.
2. Posterler CMYK renk çalışması yapılarak hazırlanmalıdır.
3. Poster çalışmaları her iki CD’ye TIFF (baskı için gerekli olan format) ve JPEG (ön izleme
için gerekli format) olmak üzere iki farklı formatta kaydedilmelidir.
4. Posterler baskı için TIFF formatında (çözünürlük = 300 piksel/inç renk modu CMYK)
şeklinde hazırlanmalıdır.
5. Posterler ön izleme için JPEG formatında (çözünürlük = 72 Piksel/inç renk modu RGB)
şeklinde hazırlanmalıdır.

KULLANIM HAKLARI:
Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arşivine alınacak
olup, ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Bakanlığa ait
olacaktır. Bakanlık bu çalışmaları basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım
amaçlı olarak, çalışma sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Çalışma sahibi yukarıda
belirtilen kullanım hakları için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan çalışmalar için çalışma sahibi verdiği izni, kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
ÖDÜL:
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller;
1. Yarışmacıya; Dizüstü Bilgisayar
2. Yarışmacıya; Tablet Bilgisayar
3. Yarışmacıya; Fotoğraf Makinası
olarak belirlenmiştir.
TESLİM:
Yarışmacıların poster çalışmalarını Bakanlığımıza göndermeleri için son gün
25 Nisan 2014 Cuma günü saat: 17.00’dır. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Posterlerin TIFF ve JPEG halinde kaydedildiği ve rumuzları üzerine yazılı 2 adet CD ve
eksiksiz doldurularak imzalanmış başvuru formu;

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Necatibey Caddesi No:49, 7.Kat, Oda No:714
PK 06430 Kızılay/ANKARA

adresine; “KÜRESEL ENERJİDE ÇÖZÜM, DOĞRU ÖLÇÜM” Poster Yarışması” başlığı
belirtilerek, kapalı zarf ile postayla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir.
SEÇİCİ KURUL (JÜRİ) :
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden 3
kişi, TUBİTAK-UME’den 2 kişi ve Üniversitelerden 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 7
kişiden oluşacaktır
DEĞERLENDİRME/ SERGİLEME/ TELİF:
Seçici kurulun değerlendirme toplantısı 02 Mayıs 2014 Cuma günü yapılacaktır. Sonuçlar, 05
Mayıs 2014 Pazartesi günü T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürlüğü web sayfasında ) açıklanacaktır.
İlk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri; TUBİTAK UME Gebze Yerleşkesi/KOCAELİ
adresinde 20 Mayıs 2014 Salı günü düzenlenecek olan Dünya Metroloji Günü etkinliklerinde
verilecektir.
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Dünya Metroloji Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “KÜRESEL ENERJİDE ÇÖZÜM,
DOĞRU ÖLÇÜM” Poster Yarışması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir.
Adres : T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Necatibey Caddesi No:49 7.Kat Oda No:714 PK 06430 Kızılay/ANKARA

e-posta: dunyametrolojigunu@sanayi.gov.tr

web sayfası :