DÜNYA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONFERANSI

5.DÜNYA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONFERANSI

KONFERANS KONULARI
SCI-MATH 2020, fen ve matematik eğitimi alanında tüm teorik ve pratik bilgiler hakkındaki çalışmaları
içermektedir. Konferansın konuları, fen ve matematiği içeren aşağıdaki konularla sınırlı olmamakla
birlikte şu şekilde sıralanabilir;

• Fizik Eğitimi
• Kimya Eğitimi
• Biyoloji Eğitimi
• Fen ve Teknoloji Eğitimi
• Matematik Eğitimi
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
• Çevre Eğitimi
• Öğretmen Eğitimi
• E-Öğrenme

• Makalenizi ERIC, Scopus veya Web of Science (ESCI) indexli bir dergide, hakem sürecinden sonra, ek
kayıt ücreti ödeyerek yayınlatabilirsiniz.

• Konferansı Destekleyen Dergi (Web of Science (SSCI veya ESCI) veya SCOPUS) Editörleri
tarafından makaleniz seçilebilir.

• Diğer İngilizce tam metinler “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences”
(Web of Science’da indexlenir – www.prosoc.eu) dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan
sonra Web of Science (CPCI) da indexlenecektir.

• Türkçe tam metinler hakem sürecinden sonra “International Journal of Innovative Research in
Education” (www.ijire.eu) dergisindeki yayınlanacaktır.

• Ayrıca, alanında uluslararası tanınmış seçkin konuşmacılar konferansta sunum yapacaklardır.
Çalışmalarınızı, en saygın dergilerin editörleri ile tartışma fırsatınız olacaktır.

•Özetler İngilizce veya Türkçe Dili’nde yazılmış olarak Eposta eki yapılarak scimath.info@gmail.com
adresine de gönderilebilir.

•Sanal Katılım

•En İyi Makale ve Poster Ödülleri

•İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir.

•Online Özet Kitapçığı

•Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar

•Katılım Sertifikası

• SCI-MATH 2020 YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor.

• Daha fazla bilgi için lütfen konferansın resmî web sitesini ziyaret ediniz: www.sci-math.org.

• Eminönü – Anadolu Kavağı Boğaz Turu (31 Mayıs 2020)

Prof. Dr. Haluk Soran, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Konferans Başkanı

ÖDÜLLER
Aşağıda sıralananlar kapsamında ödüller verilecektir. Ayrıntılı bilgi Web sitesinde bulunabilir.
1. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Bildiri Özeti Ödülü
2. En iyi birinci, ikinci ve üçüncü Poster Ödülü
3. SCI-MATH konferanslarına en az 5 kez katılanlara Sadakat Ödülü (Katılımcının Konferans
sekretaryasına başvurması gerekir)

30 Ekim – 01 Kasım 2020
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
www.sci-math.org