Dünya CBS Günü Sempozyumu

KONULAR

Akıllı Kentler
Bulut Bilişim
CBS Teknolojileri
Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı
Planlamada CBS Kullanımı
Kent Bilgi Sistemleri
İklim Değişiklikleri
Çevre Yönetiminde CBS
Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılmasında CBS Kullanımı

ÖNEMLİ TARİHLER

Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi : 14 Ekim 2016
Genişletilmiş bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması : 21 Ekim 2016
Tam bildiri metinlerinin son gönderim tarihi : 1 Kasım 2016
Etkinik Tarihi : 24-25 Kasım 2016