Dünya Bilim İnsanlarından İnsanlığa İkinci Bir Uyarı

Bilim İnsanlarının Uyarıları
Bilim İnsanlarının Uyarıları

Yirmi yedi yıl önce Bilim İnsanları Birliği ve Nobel ödüllü bilim insanları dahil olmak üzere bin yedi yüzden fazla bağımsız bilim insanı, 1992 “Dünya Bilim İnsanlarının Uyarı” sını kaleme aldı. Bu endişeli profesyoneller, insanı çevresel tahribatı azaltmaya çağırdılar.

Dünya’nın ve dünya üzerindeki insanların yaşam tarzlarında meydana gelecek büyük bir değişimle insanlığın ferah bir geleceğe ulaşabileceğini belirttiler. Doğa ile insanlık çarpışma rotasında ve bu çarpışma kesinlikle insanlığın lehine olmayacaktır. Ozon tabakasının incelmesi, tatlı su rezervlerinin hızla azalması, denizel ekosistemler de zarar görmesi, okyanus ekosistemlerinde çölleşmelerin meydana gelmesi, orman alanlarının kaybı, biyolojik çeşitliliğin imhası, iklim değişikliği ve devam eden insan nüfusunun artmasıyla ilgili dünya gezegeninde mevcut, muhtemel veya olası hasarlar konusunda endişelerini dile getirdiler. Mevcut durumumuzun getireceği sonuçlardan kaçınmak için acil olarak köklü değişikliklerin gerekli olduğunu duyurdular.

1992 tarihli bildirinin yazarları, insanlığın dünyadaki ekosistemleri ve yaşam ağını limitlerine kadar zorlamasından korkuyordu. Biyosferin geri dönüşü olmayan, tolere sınırlarına nasıl hızlı bir şekilde sona yaklaştığını açıkladılar. 2017 yılında bilim insanları, 1992’den bu yana iki milyar insanın daha nüfusa katıldığını ve nüfusun % 35’lik bir artış yaşadığını, bu büyük artışın sürdürülebilir bir geleceği gerçekleştirmeye yönelik diğer çabaları bastırabilecekken, önlemlerin alınması ve hassasiyetlerin gösterilmesi sonucunda sera gazı emisyonlarının , fosil yakıtların etkilerinin ve orman alanlarının tahribinin azaltıldığını ve biyolojik çeşitliliğe yaptığı negatif etkiyi tam tersine çevirebildiğimizi ifade ettiler. Bu durum bize çevresel sorunlarımızın kader olmadığını , hassasiyet ve önlemlerin insanlık olarak uygulanması halinde bu olumsuz gidişatın nasıl tersine çevirilebileceğini kanıtlar nitelikte.

Bu durum içerisinde insanlık, her zamankinden daha fazla ekosistemin dengelerini düşünmeli tüm faaliyetlerine alternatif çevreci yaklaşımlar uygulamalıdır. Bu reçete, yirmi yedi yıl önce dünyanın önde gelen bilim adamları tarafından yüksek sesle dile getirildi, ancak çoğu bakımdan, uyarılarına aldırmadık. Yakında rotayı başarısız yörüngemizden uzaklaştırmak için çok geç olacak ve zaman tükeniyor. Gündelik yaşamlarımızda ve yönetim kurumlarımızda, bir bütün olarak dünyanın tek evimiz olduğunu kabul etmeli ve asla unutmamalıyız !

Unutmamak unutturmamak için yarın tüm öğrencilerimizle İKLİM İÇİN OKUL GREVİ’ndeyiz.

Biyoloji Öğretmeni Mehmet Yılmaz