Dumlupınar Anaokulu Tomurcuklar ve Şirinler Sınıfı Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında

Dumlupınar Anaokulu Tomurcuklar ve Şirinler Sınıfı öğretmenlerinin milli kimliğimizin bir parçası olan marşlarımızı erken yaşta çocuklara tanıtmak ve çocuğun kültürel mirasını erken yaşta tanımasını sağlamak amacıyla yürüttükleri Ritim Takımı E-Twinning projesinin finalini Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarına yaptıkları gezi ile gerçekleştirdiler.

Gezi kapsamında çocuklar Devlet Konservatuvarı Orkestrasının çaldığı müzikleri dikkatle dinlediler ve eşlik ettiler.