Drama Yöntemi ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Semineri

TÜBİTAK 2237
Drama Yöntemi ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Semineri

Drama Yöntemi ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Semineri

– Çocuk Gelişimi bölümü ön-lisans ve lisans öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Seminere katılan farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin ulaşım ve yemek ihtiyaçları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Bu projenin temel amacı, genel düzeyde teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye etkili ve özgün katkı sağlamaktır. Bu kapsamda teknoloji bağımlılığı olan veya risk grubunda yer alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin teknoloji bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturulması, bilinçlendirilmesi, seçilen gönüllü öğrencilerle teknoloji bağımlılığı konulu drama atölyeleri gerçekleştirmesinin sağlanması ve öğrencilerin bireysel gelişim ve önemli bir toplumsal sorunla ilgili duyarlılığının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje süresince eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile gençlerin teknoloji bağımlılığının, türlerinin, neden ve sonuçlarının farkında olmaları, teknoloji bağımlılığının önlenmesinde aktif ve gönüllü olarak görev almaları sağlanacaktır. Bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerle öğrencilerimizin savunmasızlık durumlarının azaltılması, teknoloji bağımlılığına maruz kalmalarının önlenmesi, bağımlı olanların bağımlılıklarını kabul etmesi ve çözümü için çaba göstermesine katkı sağlanması mümkün olacaktır.

Etkinlik iki bölüm olarak planlanmaktadır. İlk bölümde bir günlük uzaktan eğitim yoluyla teorik olarak bağımlılık ile ilgili temel konular anlatılacaktır. Özellikle Bağımlılık nedir? Teknoloji bağımlılığının nedenleri ve bağımlılığı azaltmak için çözüm önerileri nelerdir? konularıyla başlanacak, daha sonra drama yönteminin temel kavramları, kullanılan başlıca teknikler ve bu tekniklerin özellikleri gibi konu başlıklılarıyla devam edilecektir. İkinci bölümde katılımcılar arasından seçilecek 20 kişilik gruba üç gün boyunca bağımlılık temalı drama etkinlikleri yüz yüze uygulamalı olarak Meslek Yüksek Okulumuzda gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Kriterleri
Proje önerimizde dört günlük karma (hibrit) eğitim modeliyle teknoloji bağımlılığı ve bu bağımlılığın farkındalığını oluşturmada drama yönetiminin kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Eğitimlerin hem teorik (uzaktan/çevrimiçi yoluyla) hem de uygulamalı (yüz yüze) olarak yapılması planlanmaktadır. Proje grubu, 20 kişilik üniversite öğrencilerinden oluşacaktır.

Etkinlik Takvimi
19-23 Eylül 2022

Keskin MYO
Kırıkkale Üniversitesi

http://keskinmyoprojeleri.kku.edu.tr