DRAMA TEMELLİ AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ – 2015

Proje Başvuru tarihleri açıklanmıştır…

Projeye, Türkiye’ nin her bölgesinden İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğretmenleri başvurabilir. Proje başvurularınızı 18 Mayıs 2015- 19 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında (devlet) 3. ve 4. sınıfları okutan ve 2005 yılından önce üniversiteden mezun olmuş “Sınıf Öğretmenleri” projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Proje, Türkiye’nin her bölgesinden Sınıf Öğretmenlerine açıktır. Projede öğretmenlere sunulması tasarlanan yaratıcı drama ve aktif öğretim yöntemleri uygulamaları, donanımlı eğitmen/rehber sayısı ölçütleri göz önüne alınarak 40 Sınıf Öğretmenine uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Başvuru işlemleri web sayfası aracılığıyla alınacaktır. Katılımcı listeleri (asil ve yedek liste) web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Başvuru sayısının hedef kitle sayısını aşması durumunda, aşağıdaki ölçütler doğrultusunda katılımcıların seçilmesi uygun görülmüştür.

Seçim Kriterleri
1. Katılımcıların cinsiyetleri göz önünde bulundurulacak ve kadın/erkek sayıları eşitlenecektir.

2. Katılımcıların çalıştığı il ve bölge göz önünde bulundurulacak ve bu bilgilere göre dengeli bir katılımcı dağılımının oluşturulmasına dikkat edilecektir.

3. Katılımcıların meslekteki kıdem yılları da seçim işleminde göz önünde bulundurulacaktır.

4. Katılımcılardan bazılarının proje etkinliklerine katılamama ihtimaline yönelik olarak yedek liste oluşturulacak ve katılamayanların yerine sırasıyla yedek listede yer alanlardan katılımları rica edilecektir.

PROJE AMACIMIZ
Yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan etkinlik temelli ilköğretim programlarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi iyi yetişmiş, nitelikli öğretmenlerin varlığı ile mümkündür. Bunun için, öğretmenlerin programları uygulama ve programlarda yer alan aktif öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu proje ile ilkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin derslerinin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında başta yaratıcı drama olmak üzere, istasyon, işbirlikli öğrenme (ayrılıp birleşme-jigsaw), grup çalışması, gösteri, deney, tartışma, beyin fırtınası, gezi-gözlem, sorgulama temelli öğrenme, eğitsel oyunlar, dedikodu halkası, vızıltı 44 gibi aktif öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaları sağlanarak öğretmenlik becerilerin geliştirilmesi amaçlamaktadır. Proje sonunda, öğretmenlerin drama başta olmak üzere, öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak katan yöntem ve teknikleri kullanarak öğretimin niteliğini artırmaları beklenmektedir. Ayrıca, projenin beklenen sonuçları arasında, aktif öğretim sürecinin, öğrencilerde etkili ve kalıcı bir öğrenme oluşturmadaki önemi konusunda öğretmenlerde farkındalık oluşturulması da yer almaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Programın Tanıtımı
Doç. Dr. Necdet AYKAÇ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Drama ile Grup Arkadaşlarımı Tanıyorum
Yrd. Doç. Dr. Murtaza AYKAÇ (Niğde Üniversitesi)

Drama Teknikleriyle Bölgelere Yolculuk
Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL (Ankara Üniversitesi)

Telesksop ile Güneşi Gözlemliyorum
Yrd. Doç.Dr. Hakan IŞIK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Bilimsel Bilgi’den İnovasyon’a
Doç. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Öykülerle Drama
Yrd. Doç. Dr. Murtaza AYKAÇ (Niğde Üniversitesi)

Müzede Öğreniyorum-Öğretiyorum
Yrd. Doç. Dr. Murtaza AYKAÇ (Niğde Üniversitesi)

Doğada Renkler
Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Drama ve Gezi-Gözlem Entegrasyonu ile Çevre Eğitimi-
Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL (Ankara Üniversitesi)

Zamanı Planlama
Doç. Dr. Işıl TANRISEVEN (Mersin Üniversitesi)

Metre ve Santimetre ile Uzunluk Ölçüyorum
Yrd. Doç. Dr. Baki ŞAHİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Fen Bilimleri Öğretiminde Yenilikçi Fen Deneyleri
Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kendi Çalgımı Yapıyorum
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (Anadolu Üniversitesi)

Hareket Ediyorum
Doç. Dr. Işıl TANRISEVEN (Mersin Üniversitesi)

Çöpe Atmıyorum, Çalgı Yapıyorum
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (Anadolu Üniversitesi)

Drama ile Ölçüyorum, Değerlendiriyorum
Yrd. Doç. Dr. Kenan DEMİR (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Problem Çözüyorum: Yıldız Puzzle Tekniği
Doç. Dr. Kasım YILDIRIM (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Hikaye Ağacım
Doç. Dr. Işıl TANRISEVEN (Mersin Üniversitesi)

Yaratıcı Müziğe Giriş
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (Anadolu Üniversitesi)

Neyi Ne Kadar Öğrendim?
Yrd. Doç. Dr. Kenan DEMİR (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Başvuru Formu