Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü

İstanbul Tabip Odası 2013 yılı 14 Mart Haftası etkinlikleri içerisinde “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü” verecektir.

Hayatının son 10 yılını işçi sağlığına ve meslek hastalıklarına adamış bir hekim olarak Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun en büyük ideali, genç meslektaşlarının bu konuya ilgisini çekmekti.

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadardır.

Jüri Üyeleri:

– Dr. Emel Atik (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi – İşyeri Hekimi

– Dr. Erol Ünder (İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu)

– Doç. Dr. Nadi Bakırcı (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

– Dr. Nazif Yeşilleten (Meslek Hastalıkları Uzmanı – TTB Eğiticisi)

– Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Göğüs Hst. Ve Tüberküloz AD)

– Dr. Nazmi Algan (İşyeri Hekimi)

– Dr. Özkan Kaan Karadağ (İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi)

Teslim Adresi:

– İstanbul Tabip Odası Merkez: Türkocağı Cad. No.9/2 Cağaloğlu/İstanbul

Tel: 212 – 514 02 92