Dr.Mehmed Fuad Umay 4. Ulusal Tıp Günleri

Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ
6-8 ARALIK 2013 ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ 50. YIL AMFİSİ
DİKİMEVİ / MAMAK – ANKARA

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Recep AKDUR: Ankara Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Başkanı
Prof. Dr. (E) Diş Tbp. Alb. Yavuz S. AYDINTUĞ: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene
Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı önceki Başkanı.

Kongre Sekreterleri
Op. Dr. M. Erkan BALKAN: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi
Birimi.
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI: Ankara Üniversitesi Tıp F. Adli Tıp AD
Beyhan GÜRGÖZE: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı
Prof.Dr Uğur KOCA: Dokuzeylül Üniversitesi Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Prof Dr Çimen OLGUNER: Dokuzeylül Üniversite Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
İLETİŞİM : erkanbalkan@hotmail.com GSM: 0532 313 87 21

PROGRAM
06 ARALIK 2013 Cuma
13.30-15.30: Anıtkabir ziyareti. Atatürk’ün mozolesine çiçek konulması, anı defterinin
yazılması ve müze gezisi.

07 ARALIK 2013 Cumartesi
08.30-09.00 : KAYIT

09.00-10.00 : SAYGI DURUŞU – İSTİKLAL MARŞI VE AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Recep AKDUR: Kongre Başkanı
Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK: Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU: Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Serdar DENKTAŞ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı.

10.00 – 10.40 1. Oturum
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Recep AKDUR. Ankara Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Başkanı
Uz. Dr. Mustafa DİNLER. Hekimler ve Sağlık Çalışanları İçin Hukuk Derneği Bşk.

Konuşmacılar:
Dt. Orhan ÖZKAN. Ankara Diş Hekimleri Odası Onursal Başkanı. (Dr. Fuat Umay’ın yeğeni.)
Dayım Dr. Mehmed Fuad UMAY

Doç Dr. Veysi AKIN. Yazar, Trakya Ü. Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü. Bir Devrin Cemiyet
Adamı : Doktor Fuad Umay

Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ. Kongre Eş Başkanı .

10.40 – 11.00 Plaket Sunumu

– Ulusal Tıp Günleri Düzenleme Kurulu’nun Plaket Sunumu

– Dr. Fazıl DOĞAN’ın Hemşerileri Emet-Cevizdere Dayanışma Derneği ECDAD nin.
Plaket Sunumu

11.00-11.30 Dinlence

11.30 – 12.45 2. Oturum

Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Erdener ÖZER. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji AD Bşk. – İzmir Tabip Odası
Önceki Bşk.
Yrd. Doç.Dr. Serdar SÜTÇÜ. Türk Diş Hekimleri Birliği II. Bşk.

Konuşmacılar
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. –
Doç.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğ. Üyesi
Dr. Fuad Umay’dan sonra; Devrimci Bir Doktorun Gözünden Günümüz Çocukluğuna Bakış
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ. Kongre Eş Başkanı. Diş Hekimi Gözüyle ATATÜRK

Dr. Öğr. Alb. Ali GÜLER. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
Atatürk’ün Saklanan Şeceresi

Prof. Dr. Adnan ATAÇ. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Tarihi ve Deontoloji önceki AD
Başkanı. Sevgi dolu Anadolu (doğa, tarih ve insan konulu digital gösteri)

Prof. Dr. Sedat SEVER. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel
Temelleri Bölümü. Çocuk ve Okuma Kültürü

12.45-13.30 YEMEK ARASI

13.30 – 15.00 3. Oturum

Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Ahmet SAYAL. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi önceki Bşk.

Uz.Dr. Bahtiyar MUHAMMEDOĞLU. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği –
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB).

Konuşmacılar
Prof. Dr. Sema AKA. Bağımsız Araştırmacı. Uygar Uygur Türklerine Ne Oldu?

Prof. Dr. Hanım HALİLOVA. Azerbaycan Kadın Hakları Müdafaa Cemiyeti Başkanı, Azerbaycan
Bağımsızlık Hareketi Kadın Lideri. Hedefimiz Türkiye ve Türk Dünyası AR-GE’sini Kurmaktır.

Av. Sadun KÖPRÜLÜ. Irak Türklerinden, Araştırmacı Yazar, Irak Türkmen Cephesi Ankara Eski
Temsilcisi. Irak Türklerinin Günümüzde Sağlık Hizmetleri.

Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi. Başkanı
Eczacılık Terimlerinin Türkçeleştirilmesi.

Prof. Dr. Aslıhan AVCI. Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Biyokimya AD Biyokimya ve
Cumhuriyet

Güzide Filiz TUZCU. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde
doktora öğrencisi. Antik Türk Kavimlerinin Tıp İlmine Katkıları.

15.00-15.30 Dinlence

15.30 – 17.00 4. Oturum

Oturum Başkanları : Prof. Dr. Uğur KOCA. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Doç. Dr. Deniz ÇALIŞKAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Konuşmacılar
Prof. Dr. Mustafa KAHRAMANYOL. (E) Tbp. Alb. KBB Uzmanı. Balkan Savaşlarında Sağlık
Hizmetleri.

Yrd. Doç. Dr. Engin KURT. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD. İstiklal
Harbinde Sağlık Hizmetleri

Doç Dr. Çetin ARSLAN. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı. Ceza Hukuku Açısından Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Dr. Ozan UZKUT. Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri. Sıfır Tolerans Çalışma Grubu.
Mobbingle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi. Hekime Şiddette Tabip Odası Yaklaşımı

Öğr. Gör. Dr. Nihal BİLGİLİ AYKUT. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı A.D ve Kadın
Araştırmaları Merkezi (BÜKÇAM) Türkiye’de Nüfus Planlaması Politikaları ve Aile Planlaması
Hizmetlerinin Geleceği

Öğr. Gör. Psk. Ezgi TÜRKÇELİK. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı A.D ve Kadın Araştırmaları
Merkezi (BÜKÇAM) Kadına Yönelik Şiddet – Türkiye’de Durum

SOSYAL PROGRAM
18.30 Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Siyasal Fakültesi arkası
ÇINAR Restaurant – Toplantı Yemeği

08 ARALIK 2013 Pazar
09.00 – 10.30 5. Oturum

Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Osman Şadi YENEN. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji AD
Av. Kürşat BOZKURT. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar
Öğ. Gör. Dr. Sare MIHÇIOKUR. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve Kadın
Araştırmaları Merkezi (BÜKÇAM) Erken/Zorunlu Evlilikler, Çocuk Gelinler
Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR. Nöroloji Uzmanı, Serbest Hekim -Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Başkanı. Demokrasi ve Halk, Sağlık ve Halk, Bilim ve Halk
Doç. Dr. Cebrail ŞİMŞEK. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi. Cumhuriyet Döneminde İş Sağlığı
ve Meslek Hastalıklarına Genel Bakış
Doç. Dr. Kemal Macit HİSAR. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Karşılaştırmalı
Sağlık Hizmetleri: İsviçre, Küba, Türkiye
Op. Dr. (E) Alb. Aytekin ERTUĞRUL. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi önceki
Başkanı. Türkiye’de İlk Yardım Mücadelesi (Deniz Kuvvetleri ve Türkiye Deneyimi)
Av. Ahmet MEMET. Yunanistan – Gümülcine. Serbest Avukat, Yunanistan’da Adli Tıp

10.30-11.00 Dinlence

Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Hamit HANCI. Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD
Dr. Mecit VEYSELOV. Ukrayna

Konuşmacılar
Dr. Av. Savaş ÖZDAĞ. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı. Taraf Bilirkişi

Dr. Öğ. (E) Alb. Ahmet TETİK. General Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın anlatımıyla Gülhane Askeri
Hastanesi

Op. Dr. Hüseyin BEKİR. Yunanistan-Gümülcine. Serbest Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı,
Skolyoz

Yrd. Doç Dr. Serap Selver KİPAY Muğla Üniversitesi. Fethiye Sağlık Meslek Yüksek Okulu
Müzik Ruhun Gıdasıdır, ya Hücrelerin?

Doç. Dr. Gürkan ERSOY. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD – Herkes İçin Acil
Sağlık Derneği Genel Sekreteri. Hasta Yakınlarına Ölüm Bildirimi

Yrd. Doç. Dr. Meral DÖLEK. Acil Hemşireleri Derneği Başkanı. 2013 ICN Teması ve Hemşirelik

12.30-13.30 YEMEK ARASI

13.30 – 15.00 7. Oturum

Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs
Cerrahisi Birimi.

Konuşmacılar
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU. Serbest Avukat, Rumeli-Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi
(RUBASAM) Başkanı . İstanbul’un İşgalinin Günümüzde Hatırlattıkları
Prof. Dr. Esin KAHYA. Atatürk Kültür Merkezi, Uluslar arası Tıp Tarihi Kurumu, Türk Tıp Tarihi
Kurumu, Uluslar arası Bilim tarihi Kurumu, Türk Bilim Tarihi Kurumu, Türk Felsefe Derneği’nin
üyesi. Atatürk Döneminde Bilim Adına Yapılan Çalışmalara Örnekler

Prof. Dr. Semih BASKAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Cumhuriyetin İlk
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan İNCİ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD. Ne Olacak Bu
Üniversitelerin Hali? Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?

Prof. Dr. Erdal BEŞER. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D. Ülkemizin
Kalkınmasında Üniversitelerin Rolü Ne Olmalıdır?

Op. Dr. Ceyhun BALCI. Serbest Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İzmir Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi. İki Ayaklı Olmak

15.00-15.30 Dinlence

15.00 – 16.45 8. Oturum

Oturum Başkanları :
Op. Dr. Ceyhun BALCI. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyesi.
Prof. Dr. Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Konuşmacılar

Dr. Ali DOĞAN. Balıkesir, Bandırma Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı .Nörolojik ve Psikiyatrik
Bir Bozukluk Olarak Hubris (Kibir) Sendromu

Yrd. Doç. Dr. Levent SEÇKİN. Bozok Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Bilimsel ve
Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Hekimliğin Geleceği

Vet. Hekim Adnan SERPEN. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Onur Kurulu ve Veteriner Halk
Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi. Kentlerdeki Yeşil Alanların Tek Sağlıktaki Yeri

Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs
Cerrahisi Birimi. Üniversite Reformunda Öncü Bir Maarif Nazırı: Lüleburgazlı Emrullah Efendi

Yrd. Doç. Dr. Suavi TUNCAY. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi. Çevre, Kent ve Ülke Düzenini
Bozan Suça Yönelik Davranış Kalıplarının Nedenleri ve İletişimin Önemi.

Prof. Dr. Akın YILDIZ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Acil Serviste
Doktor Manzaraları

Kapanış Töreni
(Sertifika ve Teşekkür Belgelerinin Takdimi)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.