Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması

Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması

Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması Şartnamesi

1. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması; ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya, Türkiye’den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

3. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler kendi aralarında yarışacaklardır.

4. Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından birinde hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.

7. Yarışmaya başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını www.mefproje.com web adresinden 1 Aralık 2016-1 Mart 2017 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen eğitim-öğretim süreçlerini aksatacaktır. Bu bağlamda öğrencinin yapmadığı anlaşılan projeler elenecektir. Araştırma Projeleri Yarışmasının, bilim ve araştırma kültürünü geliştiren eğitim-öğretim etkinlikleri olduğunu unutulmamalıdır.

Ayrıca;

En fazla 8 sayfalık Proje Raporu
Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası, (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt, farklı bir görsel yada bağlantı konmaması)
Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.

8. Projeler MEF Eğitim Kurumları tarafından, üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

9. Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilir.

10. Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

11. Sergiye katılması uygun görülen başvuru sahibi, projesi ile ilgili bütün sergi malzemesini kendisi getirmek zorundadır. MEF Okulları, sergileme için yalnızca masa ve pano sağlayacaktır.

12. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda (proje başına) para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine katılım belgesi ve anı plaketi takdim edilecektir.

13. Yarışmada, ilk üç dereceye giren projeler arasında, “sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği” farkı ile öne çıkan projeye ‘Inovasyon Özel Ödülü’ verilecektir.

14. Şehir dışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin geliş-gidiş (tren, otobüs, gemi) yol ücreti bedelleri, yarışma salonunda kendilerine ödenecektir.

15. Şehir dışından ve yurt dışından gelecek katılımcılarımızın, sergi süresince konaklama masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklama planındaki oda düzeni 2 veya 3 kişiliktir. Bu planlamada, tarafınızca doldurulan ve kurumumuza gönderilen bilgi formları kullanılmaktadır.

16. Sergi süresince sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam organizasyonları dahilindeki akşam yemekleri kurumumuzca verilecektir.

17. Sergi 08-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEF Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLÜN ADI ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 3.500 TL 3.500 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.750 TL 2.750 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2.500 TL 2.500 TL
İNOVASYON ÖZEL ÖDÜLÜ 2.250 TL 2.250 TL

 

Proje Rehberi için Tıklayınız

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Tel: (0212) 362 26 33 (1234-1412)

Faks: (0212) 287 46 79

E-posta: proje@mef.k12.tr

Web sitesi : www.mefproje.com – www.mef.k12.tr

Başvuru Adresi : MEF Eğitim Kampusu

Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340

Ulus-Beşiktaş / İstanbul