4. Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iki yılda bir, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezleri seçmekte; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara ödüller vermekte ve seçilmiş olan tezlerin başarı öykülerini yayımlamaktadır.

Bu kapsamda, ödüle layık görülecek en fazla 10 adet tez için her tez sahibine ve ilgili tez danışmanına 5.000’er TL tutarında maddi ödül verilecek olup, tezin uygulandığı firmalar da birer plaketle ödüllendirilecek ve basılacak olan başarı öyküleri kitapçığında yer alacaklardır. (Not: Birden fazla tez danışmanının bulunduğu durumda, 5.000 TL’lik ödül danışmanlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.)

BAŞVURU ŞARTLARI:

Ödül için başvuruda bulunulan yüksek lisans/doktora tezlerinde,

  1. Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,
  2. Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,
  3. Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,
  4. Önceki yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması, koşulları aranmaktadır.

BAŞVURU SÜRESİ:

Yukarıdaki koşulları yerine getiren tezlerin sahiplerinin, buradan indirebilecekleri ön başvuru formunu doldurarak en geç 28 Ekim 2011 Cuma günü akşam 18:00’e kadar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat: 5-6 06800 Bilkent, ANKARA adresine elden/posta/kargo ile ya da (312) 265 02 62’ye faksla iletmeleri, elektronik kopyalarını da [email protected] adresine eposta ile göndermeleri gerekmektedir. Sadece eposta ile gönderilecek olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Yapılacak değerlendirme sonucunda ön başvuru aşamasını geçen tezlerin sahiplerinden en fazla bir ay içerisinde daha detaylı bir başvuru formunu doldurmaları istenecektir. Daha sonra başvurular değerlendirecek ve en fazla 10 adet tez ödül almaya hak kazanacaktır.

Ön Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız…