DOYGUN Ulusal Fotoğraf Yarışması

DOYGUN Ulusal Fotoğraf Yarışması “Ekmek ve Ekmek İsrafı”

YARIŞMANIN KONUSU:
Tüm yönleriyle ekmek israfı; yaşamımızda ve beslenmemizde ekmeğin yeri; ekmeğin üretimi ve tüketilme biçimleri; ekmeğin taşınması ve muhafazası; ekmeğin kutsal kabul edildiği bir toplumda yüksek ekmek israfı ile oluşan çelişkidir.

EKMEK VE EKMEK İSRAFINA DAİR:
Ekmek, tarihi 30000 yılı aştığı tahmin edilen bir besindir. Günümüzde genellikle buğday unundan üretilen ekmek tercih edilirken, daha az miktarda ise çavdar, arpa, yulaf vb tahılların unlarından üretilmektedir. Tam tahıllı ekmekler ise eğitimle birlikte günden güne artış göstermektedir. Ekmek, günlük enerji ihtiyacının da yarısına yakınını karşılamaktadır. Ekmek, ülkemizde diğer besinlerin içinde de farklı algılanmakta ve kutsal sayılmaktadır. Ayrıca ekmek hayatın olmazsa olmazıdır. Bu sebeple ekmekle ilgili onlarca atasözü ve deyim bulunmaktadır: “Ekmek aslanın ağzında”, ”Ekmek çarpsın”, ”Ekmeğini çıkarmak”, ”Ekmek teknesi”, ”Ekmek kavgası”, ”Ekmek parası”, ”Ekmeğine yağ sürmek”, ”Eli ekmek tutmak”, ”Kırk fırın ekmek yemek”, “Aklını peynir ekmekle yemek”, ”Ekmeğinden etmek”, “Peynir ekmek” gibi… Kutsanması ve önemsenmesine rağmen günde yaklaşık 5 milyon adet, yıllık ise 1 milyar 800 milyon adet ekmek israf edilmektedir. İsraf edilen ekmeğin parasal değeri ise 1 milyar 460 milyon TL’dir. Bir yılda israf edilen ekmeğin tutarıyla ülkemizde 84 hastane, 191 ilkokul, 954 spor salonu yapılabilir. Ayrıca bu tutarla 1 milyon 123 bin kişiye bir aylık asgari ücret ödenebilir. TMO tarafından yapılan araştırmaya göre ekmek israfının başlıca sebepleri ekmeğin ihtiyaçtan fazla üretilmesi, sağlıksız koşullarda taşınması, ihtiyaçtan fazla satın alınması, hatalı saklanması, tüketim ile ilgili yapılan yanlışlar, ambalajsız olması sebebiyle erken bayatlaması, bayatlayan ekmeği değerlendirme biçimlerinin bilinmemesidir. İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde %80 civarında paketli ekmek tüketimi ülkemizde %3 civarında gerçekleşmekte olup ekmeğin hijyenik ortamda üretimi ve ambalajlanması ekmeğin ömrünü uzatmakta, bayatlamasını geciktirmektedir. Ekmek israfını azaltmanın en iyi yönetimi ise dilimlenmiş ambalajlı ekmeğin buzdolabı veya derin dondurucuda muhafaza edilmesi, öğünlerde ihtiyaç kadar çıkartılması ve tost ya da ekmek kızartma makinesinde ısıtılarak tüketilmesidir.

AMAÇ:
Ekmeğin kültürümüzdeki önemine dikkat çekmek ve yılda 1 milyar 800 milyon adet ekmeğin çöpe gittiği ülkemizde, kutsal sayılan ekmeği, yaşayan fotoğraflarla anlatmak ve maddi manevi büyük bir kaybın önüne geçebilmek için bir farkındalık yaratmaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Seçici Kurul üyeleri ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Doygun Gıda Sanayi ve Ticaret Dağıtım A.Ş. çalışanları ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ile TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı fotoğraf yarışmalarına katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince ilk kural ihlalinde 1 (bir) yıl, ikinci kural ihlalinde 3 (üç) yıl ve üçüncü kural ihlalinde süresiz olarak kısıtlanır. Başkasının fotoğrafını kullanan katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli veya SiyahBeyaz > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornek_foto” veya “TRckayaD2_ornek_foto” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için DOYGUN ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
– Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden uygun gördüklerini sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satılma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte DOYGUN’a ait olacaktır. Bu eserler DOYGUN’un arşivinde saklanacaktır. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler DOYGUN tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar DOYGUN tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra DOYGUN arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– DOYGUN ve İFSAK; ödül ve sergileme alan veya satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
– Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Celal TOPRAK Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı
Ender MERTER İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı, Bloomberg HT Reklam Arkası Program Yapımcı ve Sunucusu
Ercan ARSLAN Milliyet Foto Muhabiri
İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
Merih AKOĞUL Fotoğraf Sanatçısı
Murat Sertan SAĞMANLI Fotoğraf Sanatçısı, DOYGUN
Mustafa BAHAR TMO Daire Başkanı
Şeref OĞUZ Sabah Gazetesi Ekonomi Md. – A Haber
Tanju AKLEMAN İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Serdar ERCAN

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü 2.500.- TL
2.lik Ödülü 1.500.- TL
3.lük Ödülü 1.000.- TL
DOYGUN Özel Ödülü 750.- TL
“Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyası” Özel Ödülü 750.- TL
Sergilemeler (En fazla 40 adet) 200.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 15.01.2016
Son Başvuru tarihi : 09.04.2016 Cumartesi saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 16.04.2016
Sonuçların Açıklanması : 18.04.2016
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 21.04.2016

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve http://www.tfsf.org.tr, http://www.ifsak.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) İlgili: Çetin KAYA Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212-292 18 07 E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

Bu yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-026 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.