Dört Mevsim Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf Yarışması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
“Dört Mevsim Türkiye’nin Ormanları”dır.

2. Konu:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından GEF finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi
kapsamında bu sene ilki gerçekleştirilmek üzere “4 Mevsim Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf
Yarışması”nın düzenlenmesi.

3. Amaç
Türkiye’nin zengin orman varlığını, ormandaki yaşamı, orman-su bağlantısını, biyolojik çeşitliliği,
orman- iklim değişikliği ilişkisini,orman-insan ilişkisini farklı mevsimlerde ortaya koyan Türkiye
çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

5. Katılım Koşulları:
– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, OGM
ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18
yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara
katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
– Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
– Fotoğrafların 2014-2015 yıllarında Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural
– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında paylaşılmamış ve
yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı
bırakılır.

6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
– Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini
gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem
yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (
_ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2014’te çektiği “Yedigöller’e
doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru”
olabilir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu
olmayacaktır.

7. Telif Hakları:
7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ye ait olacaktır.
OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer
tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
– Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde
belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve
sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine
ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP ve TFSF ile FSK’den herhangi bir
talepte bulunmayacağını kabul eder.
– Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5
Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından OGM
ve UNDP’ye sunulmak üzere TFSF veya FSK’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf
konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
– Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve
sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler
TFSF yayını olan Almanak 2015’te bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

8. Diğer Hususlar:
– Yarışma TFSF tarafından 2015/084 numara ile onaylanmıştır.
– Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
– Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ ve www.undp.org.trile
www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma
Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve adreslerinden
incelenebilir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr, www.undp.org.tr ile
www.tfsf.org.tr ve adreslerinde yayınlanacaktır.
– Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.
– Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme
alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere
birer örnek gönderilecektir 500 adet basılacak albümlerin 400 adedi OGM’ye teslim
edilecektir.
– OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu
eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “OGM” kararı geçerlidir.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile OGM ve UNDP
yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.
– Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi
gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

9. Ödüller:
Birincilik ödülü : 3.500,- TL
İkincilik ödülü : 2.500,- TL
Üçüncülük ödülü : 1.500,- TL
Mansiyon (5 adet) : 750,- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) : 250,- TL

10. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF)’nun görevlendirdiği FSK yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen
ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına TFSF tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını
bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.

11. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Atila URAS, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı (Program)
Fikret ÖZKAPLAN, AFIAP
Kemal OKUMUŞ, OGM Orman Mühendisi
Sezgin KARA, OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü
Prof. Dr. Taner KIRAL
Tansu GÜRPINAR Yaban Hayatı Uzmanı
İlker ŞAHİN, AFIAP
Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
12. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 12.10.2015
Son Katılım Tarihi : 19.12.2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 22.12.2015
Sonuç Bildirimi : 24.12.2015
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

13. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Düzenleyici Kuruluş:
Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
E-posta: deniz.tapan@undp.org

Yürütücü Kuruluş:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
E-posta : onlineyarismalar@tfsf.org.tr
Telefon : 0532 472 3850
E-posta : yarisma@tfsf.org.tr
Telefon : 0530 172 6117
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği
E-posta : fsk@fsk.org.tr
Telefon : 0312 230 46 16