“DÖRT MEVSİM ORDU” 2. FOTOĞRAF YARIŞMASI

“DÖRT MEVSİM ORDU” 2. FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Dört Mevsim Ordu

DÜZENLEYEN KURUM:Ordu Büyükşehir Belediyesi – ORBEL A.Ş. – OFSAD

KONU:
On dokuz ilçemizde bulunantarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri(yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletler ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Ordu’ya özgü yaşam faaliyetlerive mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

AMAÇ:
Fotoğraf sanatı aracılığı ileOrdu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sosyal hayatı belgeleyerekilimizin tanınabilirliğini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak anlatmasıdır.

YARIŞMA KATEGORİSİ:
Sayısal (Dijital) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir.

KATILIM ŞARTLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almışfotoğraflar gönderilemez.
5- Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ve ORBEL AŞ’nin web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
6- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğraflarınsahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logovb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
8- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
9- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Ordu ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
10- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
12- Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu / TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve web sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
13- Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden TFSF temsilcisi gözetiminde silinecektir
14- Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
15- Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
16- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararları geçerlidir.
17- Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD ile sekreteryaya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

KULLANIM HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL AŞ’ye izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

BASIM – YAYIM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
1)Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2)Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
3)Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color için DC yazılmalıdır).
4)Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
5)Fotoğrafın çekildiği Ordu ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2015’te Ordu’da çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_ordu_yagmurda_sahil” olur.

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 14Şubat 2016
Son Katılım Tarihi : 31 Aralık 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 09 Ocak 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 23Ocak 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Şubat 2017

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
“Dört Mevsim Ordu” adlı 2. fotoğraf yarışmasının duyurusu için Türkiye’de yayın yapan bir dergide yarışmanın başladığı ay içerisinde duyuru ORBEL A.Ş tarafından yapılacaktır.Yarışmanın ödülleri,yarışma başvuru onay bedeli,Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleriORBEL A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Ordu il sınırlarındaki duyurular ise (Bilboard, Raket, Üst Geçit ve Pankart ve Totem) Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacaktır.Fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Ordu Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce tasarımı yapılarak basımı gerçekleştirilen 50 cmx70 cm ebatlarındaki afişlerin dağıtımı ise OFSAD tarafından yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL JÜRİ ÜYELERİ:
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN Ordu Üniversitesi GSF Dekanı – Fotoğraf Bölüm Başkanı Servet GÜNGÖR Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah YALDIZ Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Mehmet Koray KILIÇ ORBEL A.Ş Sertaç ÖZMUTLU OFSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TFSF Temsilcisi: Ender Ozan ALBAYRAK

ÖDÜLLER:
Birincilik 5000.- TL
İkincilik 3000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Kış) 1000.- TL
Jüri Özel Ödülü (İlkbahar) 1000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Yaz) 1000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Sonbahar) 1000.- TL
Sergileme (En fazla 100 eser) 100.- TL

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:
İsim: Mehmet Koray KILIÇ Telefon: 0452 505 5152 / 5052 E-posta: k.kilic@orbel.com.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2017-002 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.