DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ eTwinning Projesi

  • Projemiz, giderek küresel bir sorun ve tehdit haline dönüşen çevresel atıkların yol açtığı toprak, hava ve su kirliliğine karşı öğrencilerimizde bir farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizin bu konudaki duyarlılığını arttırmak üzere planlanmıştır. Amacımız ve dileğimiz içinde yaşadığı topluma ve doğaya saygılı çevre bilincine sahip bir kuşağın yaratılması ve bu konuda gerekli gayreti gösterebilmektir. Projemizin birinci perspektifi bu olmakla birlikte örtük amaçları ise çocukların yaratıcılık ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaktır.

     

    https://twinspace.etwinning.net/239065/home

     

    b9be319c7 e1651525605175