Don’t Change The Climate, Change Yourself (Renewable Energy Sources)

İKLİMİ DEĞİŞTİRME, KENDİNİ DEĞİŞTİR (YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI)

Projemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını anlamaya çalıştık. Bu konuda araştırmalar ve etkinlikler yaptık, web 2.0 araçlarını kullandık ve uzman konukların görüşlerini aldık. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu ve ucuz olduğunu öğrendik. Ayrıca iklim değişikliği için gerekli olduğunu anladık.