Don’t Change The Clımate, Change Yourself-2 e Twinning Projesi

Hatay’ın Defne ilçesinde yer alan M. Fehmi Çankaya İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri M.Berna KALAYCIOĞLU ile birlikte kuruculuğunu Yıldız ÜNAL ve Ayşe Pınar VERDİ’ nin yapmış olduğu Don’t Change The Clımate, Change Yourself-2 e Twinning projesinde yer aldılar. Projemiz ile yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu, fosil yakıtlara alternatif olarak Güneş, Rüzgar, Hidroelektrik, Geotermal, Dalga ve Biyokütle gibi yenilenebilir enerji türlerinin dünyadaki ve ülkemizdeki potansiyelleri üzerinde duruldu. Çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri araştırılarak, çeşitli web 2.0 araçları ile öğrencilerimizde bu konuda farkındalıklarını arttırmayı hedef aldık. Dolayısıyla plana uygun tüm etkinlikleri yaparak, proje sonuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadık.Başta kurucularımız olmak üzere tüm proje ortaklarımıza sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize çok teşekkür ederiz.