DÖNDÜR YANSIT ÖTELE

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:KAYSERİ / MELİKGAZİ

OKUL ADI: Burhan Dinçbal İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Kevser Olcar  – Elif Duman

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Tülay Erdoğan Köse

PROJE AMACI:
İKİ BOYUTLU BİR ŞEKLE VEYA NESNEYE DÖNDÜRME,YANSIMA VE ÖTELEME HAREKETLERİNİ YAPTIRACAK SİSTEM GELİŞTİRMEK

PROJE HEDEFİ:
1.BİR NESNENİN BELLİ BİR NOKTA ETRAFINDA DÖNDÜRÜLMESİNİ VE ORJİN ETRAFINDA DÖNDÜRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK SİSTEM GELİŞTİRMEK. 2.BİR NESNENİN EKSENLERE GÖRE YANSIMASINI SAĞLAYACAK SİSTEM GELİŞTİRMEK. 3.BİR NESNENİN KOORDİNAT SİSTEMİNDE ÖTELEME HAREKETİNİ MODELLEYEREK YAPABİLMEK.

PROJE ÖZETİ:
Projemiz mantar panolu ve metal levhalı koordinat sistemi,elke aparatı, yansıtma cetveli,mıknatıslı ve çivili şekillerden oluşan tam takım bir proje olma özelliği taşımaktadır.İstediğiniz şekli,istediğiniz noktadan,istediğiniz açıyla döndürün,istediğiniz eksenden yansıtın,istediğiniz yere öteleyin,hepsini yapabilirsiniz. Projemizin öğrencilerin zihinsel açıdan algılamalarına büyük katkı yaptığına şahit olduk, bu açıdan projemiz bir kişide matematiksel açıdan dönüm noktası teşkil etmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Bu projeye başlamamızın nedeni 7.sınıf matematik dersinde döndürme-öteleme ve yansıma hareketlerini yeterince anlayamamak ve kavrayamamaktan kaynaklandı. Bizde bu hususu lehimize çevirecek bir proje yapmak istedik. Bu fikirden hareketle biri mantar panodan biri metal levhadan iki koordinat sistemi oluşturduk. İki boyutlu geometrik şekillere çivi yada mıknatıs ekledik. Bundan sonra tamamen kendi düşüncemizin ürünü olan ve 0 ile 360 derece arasında her türlü dönme hareketine imkan verecek elke dereceli döndürme aparatını geliştirdik. ( elke ismi Elifin ve Kevserin ilk iki harflerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur ) Bu aparat sayesinde ister orjin etrafında ister başka nokta etrafında her türlü döndürmeleri yapabiliyoruz. Yansıma hareketlerini yapabilmek için yansıtma cetvelini geliştirdik.Bu cetvel sıfırı ortada kabul eden negatif ve pozitif tam sayıların oluşturduğu bir anlayışla hazırlandı. Örnek verecek olursak ,cetvelin – 3 noktasındaki bir nesnenin eksenlere göre yansıması + 3 noktasında olacak. Bu cetvel sayesinde bir kişinin bir şeklin veya nesnenin x veya y eksenlerine göre yansımasını bulmada hata payı neredeyse % 0 olmuştur. Sadece öteleme hareketine özel olarak hazırladığımız metal levhalı koordinat sistemi ile mıknatıslı nesneler sayesinde şekillerin sağa,sola,yukarıya,aşağıya belli bir birim ötelenmesi çok rahat anlaşılır hale geldi. Proje maliyeti:120 tl Projede yararlanılan kaynaklar: MEB 7.sınıf ders kitabı , Güvender – Zambak SBS hazırlık kitapları Proje takvimi: Ekim-Kasım : Proje malzemelerinin temini ve ekipmanların oluşturulması , Aralık-Ocak : Projenin uygulanabilirliğinin ölçülmesi ve % 100 başarı Proje değerlendirmesi : Projeyle iki yeni araç geliştirdik ( elke aparatı ve yansıtma cetveli ) ve bir konu için görselleştirme metoduyla yeni bir sistem meydana getirdik.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi