Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Yeditepeli Dokucular hazır mısınız

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Güney Bölge Şube iş birliği ve yarışma koçu olarak Moda Tasarımcısı Dilek Hanif’in katkılarıyla “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

Bu kapsamda, yarışma hakkında bilgilendirme yapmak ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak amacıyla Dilek Hanif’in ve TMO Güney Bölge Şube Başkanı Seval Uyanık’ın katılımlarıyla, Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri ile zoom üzerinden online bir toplantı yapılması planlanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından
düzenlenecek olan kumaş tasarım yarışmasının amacı;

▪ Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend
oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki
paydaşların rekabet gücünü artırmak,

▪ İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası
pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını
sağlamak,

▪ Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal
katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin
kurulabileceği bir platform oluşturmak,

▪ Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün
yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Kriterleri
▪ Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma ya da marka sahibi
olmamak.

▪ Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı
üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.

▪ Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya
çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti
halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri
alınır.

▪ Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları
yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum
veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti
halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri
alınır.

▪ 01.01.1986 ve sonrasında doğmuş olmak kaydıyla herhangi bir eğitim, bölüm, çalışma
koşulu vb. aranmaksızın kumaş tasarım yeteneği olan herkes bu etkinliğe katılabilir.

▪ Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilebileceği gibi grup halinde de katılım
mümkündür.

▪ Yarışmaya sadece bir adet dosya ile başvurulabilir.

▪ Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak
üretilebilir nitelikte olmalıdır.

▪ Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde
yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül
kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri
vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan ürün tasarımına ait
çalışmanın özgün olmaması, aksine bir iddia olması veya üçüncü kişilerin tasarlanan
ürün üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

▪ Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım
yarışmasında daha önce ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun
tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten
geri alınır.

▪ Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı yıl içerisinde düzenlenen başka bir
yarışmaya katılan ve her iki yarışmada finale kalan yarışmacıya tercih hakkı verilir;
yarışmacının adaylık hakkının tek bir yarışmada devam etmesi sağlanır.

▪ Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendine ait olduğunu, daha önce profesyonel
anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan
yararlanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler.
www.dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi
tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit
edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve
defaten geri alınır.

▪ Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan
projeler yarışmaya kabul edilmezler.

dokusundasanatvar.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × 3 =