Doktora Öğrencilerine TKBB tarafından karşılıksız öğrenim bursu desteği

Faizsiz finans ve katılım bankacılığı alanında gerekli insan kaynağını geliştirmek ve bu alanı teşvik etmek amacıyla İslam Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve Finansı, İslami Bankacılık ve Finans, Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı ile İslam İktisadı ve Finansı veya benzeri bölümlerde doktora programında eğitim gören ve aranan şartları taşıyan doktora öğrencilerine TKBB tarafından karşılıksız öğrenim bursu desteği verilecektir.

Öğrenci başka bir kurumdan burs alıyorsa TKBB Doktora Bursundan yararlanamaz.

İslam Ekonomisi, İslami Bankacılık ve Finans, İslam Ekonomisi ve Finansı, Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı, İslam İktisadı ve Finansı alanlarında öğrenim görüyorsanız bursa başvurabilirsiniz

Sadece T.C. vatandaşı öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

Başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından; öğrencinin aylık gelir ve gideri, bölümün başarı sırası, engellilik durumu, ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, gönüllülük durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterlere göre puanlanmaktadır. Puanlamada belli bir sıralama dahilinde burs kontenjanı göz önünde bulundurularak adaylar mülakata davet edilmektedir ve başarılı bulunanlar seçilmektedir.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Temini
Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Birlik merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin bursları iptal edilecektir. İstenilen belgeler aşağıda listelenmiştir:

Öğrenci Belgesinin Aslı.
Transkript Belgesinin Aslı.
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)
Evli veya Evli Çocuklu Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
Öğrenci Özgeçmişi
Danışman Hocadan Referans Mektubu (Henüz Danışma Hoca ataması yapılmayan Bursiyerler, durumu izah eden dilekçe eklemelidir. Danışman Hoca ataması yapıldıktan sonra da Referans Mektubunu göndermelidir)
Varsa Yayımlanmış Makale vb. Eserlerin Özeti
Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi
Öğrencinin Kendisi ve/veya Eşi Çalışıyor ise, Gelir Durum Belgesi
Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge
Herhangi Bir Katılım Bankasında açılmış Hesap Cüzdan Fotokopisi

Burs başvuruları 14 Eylül 2020– 23 Eylül 2020 tarihleri arasında www.tkbb.org.tr adresi üzerinden online olarak yapılır.