Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

03.04.2014 Tarihli Rektörlük Duyurusu Öğretim Elemanı İlanı

?2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33 .Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR
1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)
2- KPDS/ÜDS den en az 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)
2-Türkçe özgeçmiş,
3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans- Doktora diploma ve not belgelerinin fotokopileri)
4-ALES belgesinin fotokopisi
5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi
6-Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- 2 adet vesikalık fotoğraf

İLANIMIZIN
Başvuru Tarihi : 03.04.2014
Son başvuru Tarihi : 17.04.2014
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.04.2014
Giriş Sınavı tarihi : 25.04.2014
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.04.2014

– Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
– Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, İlgili Fakülte Dekanlığı
Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ/PROGRAM

 

UNVAN

 

ADET

 

ÖZEL KOŞULLAR

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.