Doğuş Üniversitesi Akademik Personel İlanı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz fakülte bölüm ve anabilim dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen koşulların yanında, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, yardımcı doçent alınacaktır.
– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişini, noter tasdikli doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (4 nüsha halinde) dilekçelerine ekleyerek, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına bizzat başvurması gerekmektedir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
– Belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Zeamet Sokak, No:21, Acıbadem, 34722, Kadıköy-İstanbul / Tel: 0216 544 55 55 / http://www.dogus.edu.tr

BİRİM BÖLÜM / ANABİLİM DALI

AKADEMİK UNVAN

ADET ÖZEL KOŞULLAR

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

 

Yrd. Doç. Dr.

 

 

1

 

 

Uzmanlık alanı tercihen “dil psikolojisi” olan, doktorasını tamamlamış, eğitim deneyimine sahip.