DOĞUŞ BİLİM OLİMPİYATLARI

AMAÇ
Doğuş Eğitim Kurumları’nın Doğuş Bilim Olimpiyatları’nı düzenlemekteki amacı FEN ve MATEMATİK alanlarında geleceğin bilim insanı olacak öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfedip, onların bilimsel öğrenme ortamlarına hızla katılımlarını sağlayarak var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

GENEL ŞARTLAR
Doğuş Bilim Olimpiyatları Doğuş Eğitim Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirilir.
Olimpiyatlara Doğuş Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören öğrenciler katılamazlar.
Olimpiyatlar, İstanbul genelinde, ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilere yöneliktir.
Doğuş Bilim Olimpiyatları Fen ve Matematik olmak üzere iki alanda, iki aşamalı olarak yapılacaktır.
Olimpiyatlara katılacak olan öğrencilerin seçimi ilgili ilköğretim okulu müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Bir okul sınava her alanda ve her sınıf seviyesinde en fazla üç öğrenci ile başvurabilir.
(Örnek: 8. sınıf matematik olimpiyatına 3 öğrenci ve 8. sınıf fen olimpiyatına 3 öğrenci. Bu kural 7. sınıflar için de geçerlidir).
BAŞVURU YÖNTEMİ ve ŞARTLARI
Doğuş Bilim Olimpiyatları’na kurumsal veya bireysel olarak başvurulabilir.
Bilim Olimpiyatlarına başvurular 12 Aralık 2011 – 13 Ocak 2012 tarihleri arasında www.dogus.k12.tr internet sitesinde bulunan başvuru formları doldurularak yapılır.
Başvurular kurum müdürlükleri tarafından yapılır. Ancak, her okula ayrılan kontenjanın dolmaması halinde bireysel başvurular kabul edilir.
Bir öğrenci sınavın birinci aşamasında  her iki dalda da sınava katılabilir.
İkinci aşamada bir öğrenci sadece bir alanda sınava katılabilir.
SINAV YÖNTEMİ
Sınavlar iki aşamalı olarak yapılacaktır.
Sınav esnasında, cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılamaz. Soru kitapçığında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır.
4.1.Birinci Aşama Sınavları

Matematik sınavı,  7.sınıflar için   7. sınıf müfredatını, 8. sınıflar için ise  7 ve 8. sınıf müfredatını içeren tüm konular esas alınarak  olimpiyat düzeyinde hazırlanacak ve 20’şer sorudan oluşacaktır.
Fen sınavı, 7. sınıflar için  6 ve 7. sınıf müfredatını,  8. sınıflar için ise 6, 7 ve 8. sınıf  müfredatında bulunan tüm konular esas alınarak olimpiyat düzeyinde hazırlanacak ve  50’şer  sorudan oluşacaktır. 
Sınavlar çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
Her bir sınav 90 dakika sürecektir.
4.2. Birinci Aşama Değerlendirme Kriterleri

Bütün dallarda değerlendirmeler Doğuş Eğitim Kurumları’nın oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak ve alan bazında kişisel sıralamalar oluşturulacaktır.
Bütün dallarda, İstanbul genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili komisyonca İkinci Aşama Sınavları’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.
Aşamanın sonunda her sınıf seviyesinden ve her alandan ilk 30’a giren öğrenciler 2. aşama sınavına katılma hakkı elde edeceklerdir.
Herhangi bir itiraz durumunda, yarışma jürisinin vereceği karar geçerli olacaktır.
Başarılı olan öğrencilere ikinci sınava giriş belgesi verilecek ve öğrenciler bu belgeyle ikinci aşama sınavına gireceklerdir.
Katılan tüm öğrencilere ve okullarına katılım belgesi verilecektir.
Birinci Aşama Sınavları sonunda, katılan tüm öğrencilerin puanları
15 Mart 2012 Perşembe günü web sitemizden ilan edilecektir.
4.3. İkinci Aşama Sınavları 

İkinci aşama sınavına katılma hakkı elde eden öğrenciler sadece bir alanda sınava katılabilirler.
Matematik sınavında her sınıf seviyesinde 4 klasik soru, fen ve teknoloji sınavında 10 klasik soru sorulacaktır.
Her bir sınav 120 dakika sürecektir.
4.4. İkinci Aşama Değerlendirme

Bütün dallarda değerlendirmeler Doğuş Eğitim Kurumları’nın oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak ve alan bazında kişisel sıralamalar oluşturulacaktır.
Herhangi bir itiraz durumunda, yarışma jürisinin vereceği karar geçerli olacaktır.
İkinci aşama sonuçları 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi’nde törenle açıklanacaktır.
  SINAV TARİHİ ve YERİ
Başvuruda bulunan okullar, öğrencilerine fotoğraflı, mühürlü “Sınav Giriş Belgesi” düzenleyeceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken bu belgeyi yanında getirmek zorundadır. Başvuru esnasında yanlış bilgi veren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
Olimpiyatlara başvuran öğrenciler sınav günü, sınav saatinden 30 dakika önce Doğuş Eğitim Kurumları yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava başlama saatinden itibaren 30 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler sınava alınır, ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başlangıcından itibaren ilk 45 dakika içinde öğrencinin sınavdan ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Birinci ve İkinci Aşama Sınavları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
10 Mart 2012 tarihinde 10.00-11.30 saatleri arasında Matematik sınavı, 13.00-14.30 saatleri arasında Fen ve Teknoloji sınavı yapılacaktır.  
İkinci aşama sınavı 31 Mart 2012 tarihinde 10.00–12.00 saatleri arasında yapılacaktır.
 ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 : Diz Üstü Bilgisayar
 
: Birincilik Madalyası
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
 : Dijital Fotoğraf Makinası
 
: İkincilik Madalyası
 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
 : i-Pod Touch
 
: Üçüncülük Madalyası
 

DÜZENLEME KOMİTESİ
A.Çağatay Varilci
 : Özel Doğuş Fen Lisesi Müdürü
 
Fuat Kalyoncu : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
 
İftihar Hacıoğlu
 : Özel Doğuş Fen Lisesi Olimpiyat ve Yarışmalar Kurulu Başkanı
 
Neşe Molo : Özel Doğuş Fen Lisesi Matematik Zümre Başkanı
 
Ezel Eryüz
 : Özel Doğuş Fen Lisesi Fen Dersleri Zümre Başkanı
 
Ayla Yürüker  : Özel Doğuş Fen Lisesi Sözel Dersler Zümre Başkanı
 

AKADEMİK KOMİSYON
  Prof.Dr. Teoman Turgut 
 : Boğaziçi Üniversitesi
 
Prof.Dr. Cihan Saçlıoğlu : Sabancı Üniversitesi
 
Prof.Dr. Fethi Çallıalp
 : Doğuş Üniversitesi
 
Prof.Dr. Alikram Aliev : Doğuş Üniversitesi
 
Prof.Dr. Oktay Veliev
 : Doğuş Üniversitesi
 
Yard. Doç.Dr. Seyfullah Madakboç : Marmara Üniversitesi
 
Devrim Akgündüz : Fen Eğitimi ve Proje Yönetimi Uzmanı
İftihar Hacıoğlu : Özel Doğuş Fen Lisesi Olimpiyat ve Yarışmalar Kur. Bşk
Neşe Molo  : Özel Doğuş Fen Lisesi Matematik Zümre Başkanı
Celalettin Bal  : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Sayısal Dersler Bölüm Başkanı
Teni Karaman  : Özel Doğuş İlköğretim Okulu Matematik Bölüm Başkanı 
Nazan Yalın : Özel Doğuş Fen Lisesi Matematik Öğretmeni
Nefise Vehbi : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Ezel Eryüz : Özel Doğuş Fen Lisesi Fen Dersleri Zümre Başkanı
Hatice Pur  : Özel Doğuş Fen Lisesi Kimya Öğretmeni
Nilgün Serbest  : Özel Doğuş Fen Lisesi Fizik Öğretmeni
Pervin Özpek : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni
Türkan Öztürk : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni
Gökhan Serbest : Özel Doğuş Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni
Sevinç Turan : Özel Doğuş İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni

İRTİBAT:
Deniz Gülmez
Tel: 0216 544 55 77 (dahili: 1136 )
Faks: 0216 325 49 03
Elektronik posta: olimpiyat@dogus.k12.tr

Doğuş Bilim Olimpiyatları PDF program dosyası için lütfen tıklayınız.
Doğuş Bilim Olimpiyatları Online Başvuru formu için lütfen tıklayınız.