DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışmanın Adı:
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Amacı:
Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu İl sınırları içerisinde bulunan yerlerin tarihi
ve  kültürel  zenginliklerini  ön  plana  çıkarmak,  fotoğraf  sanatının  görsel  gücü  ile  tanıtılmasına  katkı
sağlamak  amacıyla  düzenlenmektedir.  Ayrıca  bu  etkinlik  aracılığıyla  fotoğraf  sanatının  gelişimine
katkıda bulunulurken, yarışmada seçilen fotoğraflarla Doğu Karadeniz’in il ve ilçelerinin tanıtılması için
arşiv oluşturulacaktır. 
Yarışmanın Konusu:
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal, kültürel ve tarihsel güzelliklerini, geçmişten geleceğe kentsel dokusu
ve modern yapısını yansıtmaktır.
Genel Katılım Şartları:
•  Yarışma  Doğu  Karadeniz  Belediyeler  Birliği  çalışanları,  seçici  kurul  üyeleri  ve  1.  Derece  yakınları
dışında amatör- profesyonel herkese açıktır.
• Gönderilen çalışmalar renkli baskı dalındadır. Baskı ebadı kısa kenar 20cm den az, uzun kenar 45 cm
den fazla olmamalıdır.
• Fotoğrafların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ödül aldığı tespit edilen eserin
aldığı ödül iptal edilir.
• Baskılarla birlikte tüm eserler gönderildikleri kadraj ve boyutta, jpeg   fotmatta 300 dpı çözünürlükte
(paspartu  ve  kenar  boşluğu,  çerçeve  vb.  olmayacak  şekilde)  CD  yada  DVD  ye  kayıtlı  olarak  da
gönderilmelidir.
• Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserler kurum tarafından hazırlanacak takvim, broşür, afis, web
sayfası, kartpostal, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak, kullanılabilir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın  tümüyle kendisine ait olduğunu ve  tüm  izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve  taahhüt eder. Ödül  alan  katılımcılardan bu beyan  ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
•  Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf  üzerinde,  yapıt  kendisine  ait  olmadığı  halde  kendisininmiş  gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,
• Ödül almış  fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir  fotoğrafla ya da bu  fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı,
•  Haklarında  yukarıda  açıklanan  gerekçelerle  verilmiş  kısıtlılık  kararı  devam  eden  katılımcılar  bu
yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma sonunda şartnameye uymayan eser / eserlerin  tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır,
yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
• Yarışmacılar yarışmaya en fazla 5 adet fotoğrafla katılabilirler.
• Baskılarda arka yüzün  sağ alt kösesine 6  rakamdan oluşan bir  rumuz ve  sıra numarası yazılmalıdır.
(örn/123456-1)
• Fotoğraflar paspartusuz yollanacaktır.
• Fotoğraflara renk/ton düzeltmesi dışında herhangi bir dijital müdahale yapılamaz.
Fotoğraflar teslim edildikleri biçim ve şekilde iade edilecektir.
Seçici Kurul:
Prf.Dr.Özer KANBUROĞLU (AFİAP) KOÜ. Güzel Sanatlar Fak. Fotoğraf Bölüm Başkanı
Ali Fuat ALTIN –KOÜ. Güzel Sanatlar Fak. Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanı
Hüsna ALTIN –(fotoğraf Sanatçısı )Kocaeli Fotoğraf Sanatı Merkezi Yöneticisi
Hadi ASLAN- (fotoğraf Sanatçısı) GFSD Başkanı
Mustafa Reşat SÜMERKAN – KTÜ Öğretim Görevlisi
Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 16/09/2011
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 19/09/2011
Sergi ve Ödül Töreni:  Eylül 2011 (Ödül ve sergileme alanları, tarih, yer ve saat ayrıca bildirilecektir.)
Eserlerin iadesi:   07/10/2011
Adresinden  geri  dönen  ve/veya  zamanında  alınmayan  fotoğraflar  TFSF  Temsilcisi  gözetiminde  imha
edilecektir.
Telif Hakları:
• Katılımcı, dereceye giren ve satın alınan eserinin Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından tanıtım
amaçlı kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu,  gerekse  diğer  ilgili  mevzuat  gereğince  yarışmaya  gönderdiği  eserinin  çoğaltma,  işlenme,
yayma,  temsil,  umuma  iletim,  faydalanma  ve  bunun  gibi  umuma  arzla  ilgili  kullanım  haklarını, Doğu
Karadeniz Belediyeler Birliği’ne verdiğini kabul eder.
• Bu  şekilde kullanılan eserler  için eser  sahibi  sonradan verdiği  lisansı kesinlikle geri almayacağını ve
eserin  yukarıdaki  şekilde  kullanılmasını  men  etmeyeceğini  ya  da  bu  lisans  için  kendisine  verilen
ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu
kabul,  beyan  ve  taahhüt  eder.    Doğu  Karadeniz  Belediyeler  Birliği,  eserler  için  katılımcının  yukarıda
verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Ödül alan eserler TFSF Almanak 2011 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda da yayınlanacaktır.
Ödüller    : 
Birinci    : 3.000,00.– TL
İkinci    : 2.000,00.- TL
Üçüncü         : 1.500,00.- TL
Jüri Özel Ödülü  : 1.000,00.-TL
Mansiyon (3)     :  500,00.- TL
Sergileme   : 50,00.- TL (En Fazla 100 adet)
Yarışma Sekreteryası ve teslim adresi:
Sekreterya  : Işıl AYDIN ve Fatmanur DİLER
Adres    : Yeşiltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No:349 B Blok Kat:1 Daire:1 Trabzon
e-posta   : [email protected]
Tel    : 0462 2238582
Yarışmamız TFSF 2011/29  numara ile desteklenmektedir.
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.