Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

YYÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 2002 yılında gerçekleştirdiği ilk etkinliği olarak Doğu Anadolu Jeoloji (DAJEO) konseptini bölümümüzle özdeşleştirerek DAJEO Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı 2002 ve DAJEO Doğu Anadolu Endüstiriyel Hammaddeler Çalıştayı 2003’te yerbilimci dostlarımızla hem bilimsel sunumlar hem de saha gezileriyle birlikte olduk. Bugüne kadar içinde Türkiye Kil Sempozyumu (2005) ve ATAG 7 (2003) gibi önemli etkinliklerinde yer aldığı çok sayıda toplantıyı üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdik.

Son 15 yılda Doğu Anadolu Bölgesi ve çevresinde yapılan araştırmalar bölgenin jeolojik, tektonik, deprem, volkanizma ve iklim geçmişi hakkında önemli bilgilerin elde edilmesine, doğal kaynakların keşfedilmesine, yeni araştırma ve yatırımların bölge içerisinde değerlendirilmesi gerekliliğine ışık tutmuştur. Geldiğimiz noktada bizlerle birlikte katılımcı olan kuruluşlarımızla 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında uluslararası katılımlı DAJEO 2015 Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu gerçekleştireceğiz. Bu toplantının ana teması olarak “ Jeo Diyaloglar ” ı seçtik, nedenine gelince ülkemizin doğal güzellikleri ve jeolojisiyle dikkat çeken bölgemiz ve Van ilimizde, daha önceki toplantılarımıza katılmış olan dostlarımızın her zaman övgüyle bahsettikleri ve memnuniyetlerini ifade ettikleri bilim ve dostluk atmosferini yeni katılacak siz yerbilimci dostlarımızın bilimsel katkılarıyla ve diyaloglarıyla paylaşmak istiyoruz ve bunun için “ Jeo Diyaloglar ” bağlamında sizleri sempozyumumuza bekliyoruz.
Önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz lütfen konaklama rezervasyonlarınızı şimdiden yapmanızı öneriyoruz, doğal olarak da sempozyum ve bildiri sunumlarınızın özetlerini bekliyoruz. Vurgulayacağımız bir nokta da, 2000 yılında eğitim – öğretim faaliyetine başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümümüzün 15. Kuruluş yılına da erişmiş olmamız, bu yönüyle de bundan sonraki DAJEO’larımızı 5 yıllık sürelerle uluslar arası platformlara taşımamız bizleri taçlandıracaktır.

Gelecekteki araştırma, dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla DAJEO’2015 Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumunda tüm yerbilimcileri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KONULARI

Sedimantoloji – Sedimanter süreçler

Yapısal Jeoloji ve Tektonik

Paleontoloji – Biyostratigrafi

Paleoiklim – Paleocoğrafya

Mühendislik jeolojisi – Jeoteknik

Zemin ve kaya mekaniği

Mağmatizma – Metamorfizma

Maden yatakları – Jeokimya

Kültürel jeoloji

Göl – Deniz jeolojisi

Endüstriyel hammaddeler

Doğal afetler – Afet yönetimi

Hidrojeoloji

Çevre jeolojisi

Yenilenebilir enerji kaynakları

Jeofizik – Sismoloji

Tıbbi ve Adli Jeoloji

Jeoarkeoloji-Jeoart

ÖNEMLI TARIHLER
Bildiri özeti son gönderme tarihi :10 Mayıs 2015
Değerlendirme sonuç bildirimi :01 Haziran 2015

E-mail: dajeo2015@gmail.com.
lselcuk@yyu.edu.tr