Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Arası Fotoğraf Yarışması

Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Arası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Video ve Fotoğrafçılık kulübü

Kampüste Yaşam

A. Amaç
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Video ve Fotoğrafçılık kulübü tarafından organize edilecek olan Fotoğraf Yarışması ile fotoğrafçılığa olan ilginin arttırılıp, gençlerin farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak ve buna ek olarak fotoğrafçılık sanatına katkı sağlayacak yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi amaçlanmıştır.

B. Yarışma Tarihleri
Yarışma başlangıç tarihi: 22 Mayıs2017
Yarışmaya son başvuru tarihi: 15 Ekim2017
Ödül ve Sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların açıklanma tarihi:23Ekim017
Ödül töreni ve Sergilenme tarihi: 30 Ekim–5 Kasım2017

C. Katılım Koşulları
1. Katılımcı, “Kampüste yaşam” temalı en fazla ikiadet fotoğraf ile katılabilir.

2. Yarışmasadece Doğu Anadolu bölgesindeki Üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır.

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4. Yarışma süresince aicuvideofotograf@gmail.comirtibat adresi olarak kullanılacaktır.

5.Yarışma süresince yarışma ile ilgili duyurular alttaki adresten bildirilecektir.
www.agri.edu.tr ve www.icvakfi.org.tr

6. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Doğu Anadolu bölgesindeki Üniversitelere ait Kampüs ve Yurtlarında çekilmiş olma zorunluluğu vardır.7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar içerisinde bulunan ve özgün olmayan olguların kullanılması halinde sorumluluk yarışmaya katılan öğrencilere aittir. Telif hakkı ihlali söz konusu olduğunda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC VAKFI ve Video ve Fotoğrafçılık kulübü sorumluluk kabul etmemektedir.8. Daha önce yarışmalara katılmış ve ödül kazanmış fotoğraflar kabul edilmemektedir.

9.Yarışmaya katılan fotoğraflardan jürilerin değerlendirmesi sonucu otuz fotoğraf seçilecektir.
9.1 seçilen fotoğraf sayısı katılım sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
9.2 Seçilen fotoğraflar, sergi tarihine asgari beş gün kala duyurulacaktır.10. jüriler tarafından seçilen üç fotoğraf, yarışmanın derece alan fotoğrafları olur ve ödül alır.

11. Yapıldığı dönemindeki Video ve Fotoğrafçılık Kulübü’nün Yönetim Kurulu’ nda yer alan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

12. seçici jürilerinin seçimi AİÇÜ Video ve Fotoğrafçılık kulübü Yönetim Kurulu’ nun takdirindedir. Jüri üyeleri akademisyenlerden, personelinden, üniversite dışından,fotoğraf sektöründen vs. oluşabilir.

13.Fotoğrafların teslimine ilişkin hususlar şöyle sıralanmıştır.
13.1 Fotoğraflarda ışık, renk, kontrast düzenlemesi yapılabilir, lakin fotoğraflara obje ekleme/silme gibi manüpülasyonlar yapmak yasaktır.
13.2 FotoğraflarJPEG formatındaolacaktır.Başvurular yarisma.agri.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Dosyaların adları “İsim-Soyisim-Fotoğraf-Sayısı” şeklinde yapılmalıdır.Örneğin“Buse-Yalcin-1”, “Can-Yenidogan-2” şeklinde olmalıdır.
13.3 Teslim edilecek fotoğrafların görüntü kalitesinin yüksek olması şartı aranmaktadır.Asgari 300dpikabul edilecektir.
13.4 Teknik konusunda sınırlandırma yapılmamıştır.
13.5 Fotoğraf Yarışmasına Katılan öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar
1.Fotoğrafçının yüksek çözünürlükte 1 adetJPG formatında fotoğrafı
2.Fotoğrafçının 1 adet öğrenci belgesi
3.Başvuru Formu

14. Yarışmaya başvuran tüm fotoğraflar saklanabilecek ve gerekli görüldüğü takdirde kar amacı gütmeyen etkinliklerde, sosyal medyada gösterilebilecektir.
15. Ulaştırılan bilgilerin doğruluğu başvuru sahibini bağlar.
16. Sergilenen fotoğrafların yazılı, basılı ve dijital ortamlarda kullanım hakkı AİÇÜ Video ve Fotoğrafçılık Kulübü’ne, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne ve IC Vakfı’na devredilir. AİÇÜ Video ve Fotoğrafçılık Kulübü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve IC Vakfı bu fotoğrafları tanıtım, broşür ve reklam materyallerinde kullanma hakkına sahiptir.

D. Sergi ve Ödüllendirme
17. seçilen tüm fotoğraflar sergi gününde gösterilir ve seçici jüri tarafından ilk üç belirlenir ve ödül töreninde ödüller sahiplerine teslim edilir. Dereceye girip ödülünü almaya gelmeyen eser sahibine ödül verilmez. Hazır bulunan bir sonraki eser sahibine ödül verilir. Dereceye giren eserlerin sonradan şartnameye uygun olmadığının ortaya çıkması halinde bir sonraki eser üst sıraya alınmak suretiyle derecelendirme yeniden yapılır ve bu husus ilan edilir.Gerekli görüldüğü takdirde jüri özel değerlendirme ödülü verilebilir.
18.Ödül töreninde elemeyi geçen tüm fotoğrafların fotoğrafçılarının hazır bulunması şartı aranmaktadır. Geçerli mazeret sunulduğunda bu hususta esneklik sağlanabilir.
19.Tüm duyuru ve değerlendirme sonuçlarıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve IC VAKFI Web Sayfalarında duyurulacaktır.
20. Ödüller eser sahiplerinin bizzat kendilerine verilecektir.
21. Jüri üyeleri dereceye girenleri ve derecelerini belirlemek zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz. Eserler şartnameye uygun olmamaları halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır
22. Jüri üyeleri fotoğraflara ilişkin görüşlerini değerlendirme toplantılarında ve seçimler dışında belirtemez.
23. Jüri üyeleri dilerse kendi içinde başkan seçer ve eşitlik durumunda başkanın oyunu kullandığı fotoğraf taraf çoğunluğu sağlar.

E. Jüri Üyeleri
24. Jüri üyeleri,belirtilmiştir
Yrd. Doç. Dr Fatih KARİP
Öğr.Gör. Fuat AYIK
Gör. San. Ögrt. Cenap ERİM
Klp. Bşkn.Mustafa Barkın GARİ

F. Yürürlük
25.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve AİÇÜ Video ve Fotoğrafçılık Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
26. Şartnamede yer almayan konularda takdir yetkisi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve AİÇÜ Video ve Fotoğrafçılık Kulübü yönetimine aittir.
27.Yarışmaya başvuranlar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.28. Şartname Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi web sayfasında yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Başvuru Formu için Tıklayınız