Doğayla İç İçe Sınıfımız

İstanbul ili Küçükçekmece Mustafa Pars İlkokulu okul öncesi öğretmenimiz Arzu Aydın’ın ortaklığıyla yürütülen eTwinning  “From Nature To My Class” projesiyle öğrencilerimiz doğayla iç içe oldu. Projenin öncelikli hedefi; doğal malzemelerle etkinliklerin zenginleştirilmesi, çocukların yaratıcılıklarını artırma, doğadan uzaklaşılan teknoloji toplumunda doğaya geri dönmektir. Proje süresinde doğal materyallerle etkinlikler yapıldı. Doğadan toplanılan materyaller çocukların öğrenmelerini destekledi. Tüm duyularını kullanarak daha kalıcı öğrenmeler oluşturulmak istenen okul öncesi öğrencileri için bu proje okul öncesi müfredatıyla da ortak hedefler taşımaktadır. Proje süresince etkinlikler için öğrencilerimiz doğadan kendileri materyaller topladılar, etkinliklerini kendileri oluşturdular. Proje tamamen öğrenci merkezli bir vizyon izlemektedir. Proje üç ana başlıkla yürütüldü.
‘Doğa Benim Matematiğimdir’ başlığıyla doğadan toplanılan materyallerle matematik etkinlikleri yapıldı. Çocuklar materyallerle örüntü, eşleştirme, abaküs, sudoku çalışmaları yaptılar.
‘Doğa Benim Sanatımdır’ başlığıyla özgün sanat etkinlikleri yapıldı.
‘Doğadaki Dostlarım’ başlığıyla hayvanları tanıdılar. Web 2 araçlarıyla hazırlanan oyunları oynadılar.
Süreç boyunca öğretmenimiz çocuklara yol gösterdi ve onlar kendileri öğrendiler. Sürekli doğada oldukları için doğaya karşı daha duyarlı ve doğaya karşı meraklı oldukları gözlemlendi. Aynı zamanda doğadaki değişimi yakından görerek birçok örtülü öğrenme gerçekleştirdiler. Proje keyifli ve çocukların ilgisini hep yüksek olduğu bir şekilde devam etti.

Proje sonu etkinliği olarak zoom üzerinden öğretmen, veli, öğrencinin katıldığı bir oyun etkinliğiyle gerçekleştirildi. Keyifli bir şekilde proje sonlandırıldı.

Proje özet videosu linkte mevcuttur.