Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Geliştirme Okulu: Çevreci Çocuk

Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Geliştirme Okulu: Çevreci Çocuk

Proje kapsamında doğayı ve çevreyi tanıma ve doğal kaynakları koruma bilincini geliştiren 26 farklı etkinliği yer verilmiştir. Bu etkinliklerde teorik bilgilerin yanı sıra, bilimsel araç ve gereçlerin kullanıldığı arazi çalışmaları ve uygulamaları, araştırma, gözlem, drama etkinlikleri, atölye ve grup çalışmaları da yer almaktadır. Projenin hedef kitlesi olarak Isparta ili genelinde ilkokulda okuyup internet sitemiz www.cevrecicocuk.org üzerinden açılan duyuruya müracaat eden öğrenciler içerisinden kura ile seçilen 20 öğrenci ve Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (SHÇEK) çocuk evlerinde kalan çocuklardan 20 öğrenci seçilerek oluşturulacaktır. Proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımları sağlanacaktır. Projeye katılan öğrencilerin bilime, deneye, gezi ve gözleme dayalı alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kazanmış oldukları becerileri daha sonraki projelere aktarmalarının sağlanması önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Doğayı ve çevreyi koruma konusunda politika üretenler, ulusal ve uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, sanayi sektörleri gibi birçok kurum ve kuruluşun sorumluluğu bulunmakla birlikte, toplumun her ferdinde iyi bir çevre bilincinin oluşturulması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin doğayı ve çevreyi koruma bilincine kavuşturulmasında eğitim vazgeçilmez bir unsurdur. Birçok eğitimbilimci tarafından insanın doğası gereği herhangi bir alışkanlığın veya davranışın kalıcı olması ve süreklilik kazanmasında alışkanlık veya davranışın edinildiği dönemin etkili olduğu vurgulanmaktadırlar. Ayrıca, ilköğretim çağına karşılık gelen yaşlarda edinilen alışkanlık ve davranışların bireyin karakterinin gelişiminde oldukça önemli ve kalıcılığının oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir.

Proje Amaçları

“Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Geliştirme Okulu: Çevreci Çocuk” isimli proje çerçevesinde yapılacak faaliyetlere göre proje amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Doğayı ve çevreyi koruma bilincinin geliştirilmesi
Doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak toplumsal farkındalık oluşturulması
Toprak, bitki, orman, Isparta gülü, fidan yetiştiriciliği, süt ve et hayvanları, keçi ve kuşlar vb. kavramların tanıtılması
Doğal kaynakların öneminin kavranması
Çevre bilincinin yaygınlaştırılması
Sağlıklı gıda üretimini konusunda hava, su ve toprağı kirleten değişik endüstriyel atıkların algılanması
Çevre kirliliğini önleme amaçlı bilinçlenmenin sağlanması
Toplumun farklı kesimlerinden gelen Isparta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile Ö. Altınbaşak İ.Ö.O. öğrencilerinin tanışma ve kaynaşmasının sağlanması
“Çevreci Çocuk” kavramının sosyal bir yerel etkileşim projesi haline getirilmesi ve benimsetilmesi
Proje sonuçları “İlköğretim Öğrencilerine Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Kazandırma Yöntemleri” isimli bir kitap haline getirilmesi
Proje kapsamında www.cevrecicocuk.org web sitesi kurulması ve forumlar oluşturulması

Proje kapsamında verilecek eğitimler sonucunda seçilen hedef kitlenin doğayı ve çevreyi tanıyan, yaşadığı doğayı ve kullandığı doğal kaynakları koruma karakterinin kazandırılmış olması beklenmektedir. Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan hedef kitlenin ihtiyacı kadar tüketme, gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetme, çevre sorunlarına karşı duyarlı olma konularında bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Ekibi

Sıra No Unvanı, Adı Soyadı
Yürütücü Prof. Dr Veysel AYHAN
Uzman Yard.Doç.Dr. Serkan BOYAR
Uzman Ahmet GÜNEŞ
Eğitmen Yrd. Doç Dr. Yılmaz ÇATAL
Eğitmen Dr. Zerrin KÜÇÜKÖNER
Eğitmen İrfan DEMİR
Eğitmen Ali KIVRAK
Eğitmen Şevkiye BERBER
Eğitmen Elmas DEĞİRMENCİ
Eğitmen Ayşe TOKAT
Eğitmen Ubeyt KARADAĞ
Eğitmen Işıl KIVRAK
Eğitmen Selçuk ALTUNBAŞ
Eğitmen Nevzat ALTUNBAŞ
Eğitmen Fatih ÖZTAŞ
Eğitmen İbrahim ŞİMŞEK
Eğitmen Şükrü AK
Eğitmen Reyhan KAYA
Eğitmen Muharrem BAYRAKTAR
Doktor Dr. Hasan ATAÇ

İletişim Bilgileri

MAİL : bilgi@cevrecicocuk.org