Doğayı Seven Resim Çizsin

Marks & Spencer resim yarışması katılım koşulları
Yarışmaya 01.01.1999 ve 31.12.2005 yılları arasında doğan tüm çocuklar katılabilir.
Yarışmacının yaptığı resmin arka sayfasına aşağıdaki bilgileri eksiksiz yazması gerekmektedir; yarışmacının adı/ soyadı, doğum yeri/ yılı, ev adresi, ev telefonu, varsa e-mail adresi, varsa cep telefonu. Yarışmacı velisinin; adı/ soyadı, varsa cep telefonu, varsa e-mail adresi, onay imzası.

Yarışmaya katılacak eserler amaç kısmında belirtilen “ dağa bize emanet ” konusunu içermelidir.
Bir yarışmacı en fazla 1 adet resimle yarışmaya katılabilir.
Resimlerde kuruboya, suluboya veya pastel boya teknikleri kullanılabilir. Kullanılacak resim kağıdı A4 ebatlarında olmalıdır.
Yarışmacılar yarışmaya katıldıkları eserler üzerinden telif ücreti ya da başka bir hak ve alacak talep edemez.
Yarışmaya katılan eserler geri verilmeyecek ve eser sahibi herhangi bir hak ve alacak iddia edemeyecektir. Eserlerden uygun görülenler herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın herhangi bir telif hakkı ödenmeden istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kuruluş ve sponsor kuruluşlar tarafından kurumsal tanıtım çalışmalarında kullanılabilecektir. Yarışmakatılımcıları, söz konusu resimlerin kullanımı ile ilgili başta telif hakkı olmak üzere tüm haklarını Marka Mağazacılık A.Ş.’ye devir ve temlik etmiş sayılacak olup, başkaca herhangi bir telif hakkı, alacak vb. talepte bulunmayacaklarını da peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Başvurular düzenleyici şirket adına Marka Mağazacılık PK 32 Sahrayicedid 34735 İstanbul adresine posta yoluyla yapılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak ve dereceye giren eserler bu değerlendirme sonucunda kesinleşecektir. Ulusal aşamada tüm eserler incelenecek olup, Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüne layık görülen eserler Marks & Spencer’ın düzenleyeceği ödül töreninde ilan edilecek ve ödülleri takdim edilecektir. İstanbul dışından ödül kazanan yarışmacıların, ebeveynleri ile birlikte İstanbul’a ulaşım ve konaklama masrafları düzenleyici firmaya aittir. Ödül töreni gün ve saati Marks & Spencer tarafından kazanan yarışmacılara yazılı ve sözlü olarak iletilecektir.
Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
Yarışmaya katılan eserler içerisinden belirtilen resimler Türkiye’deki Marks & Spencer mağazalarında veya ön görülen alışveriş merkezlerinde sergilenebilir. Yarışma katılımcıları bu sergilemelerle ilgili herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak olup, bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Temel değerler ile örtüşmeyen ve yarışma konusu dışındaki konuları kapsayan eserler; başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler; arkasında, yarışmacı detaylarını içermeyen eserler; T.C. Anayasası ve diğer yasalara aykırılık teşkil eden eserler, jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
Yarışmaya resim gönderen tüm yarışmacılar yukarıdaki yazılı olan hüküm ve kuralların tamamını kabul etmiş sayılır.
Kazananlar 16 Nisan 2011 tarihli Habertürk gazetesinde duyurulacaktır. Yarışmaya Marka Mağazacılık
A.Ş. çalışanlarının çocukları katılamaz.