Doğayı Keşfediyorlar

Bitkiler içinde yaşadığımız çevrede canlı hayatın devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ancak insanın çevresindeki bitkilerden bilinçsizce faydalanması sonrası doğal kaynaklarımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple doğal çevrenin bir parçası olan bitki örtüsünü tanımak ve onu daha iyi incelemek insanların gözündeki değerini arttırmaktadır.

Henüz öğrenciyken alınan bilgilerin öğrenci zihninde oluşturduğu algı çok önemli bir yer oluşturmaktadır. Buradan hareketle öğrencilerimizin yakın çevresindeki bitki çeşitliliğine ilişkin meraklarını ve ilgilerini uyandırmak için teknolojiyle doğayı bir araya getiren Tanış, Kaydet, Keşfet, Öğren ve Koru etkinliklerini kapsayan Doğa Kaşifi eTwinning Projesini başlattık.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak okullar arası iş birliğini teşvik eden bir topluluktur. Biz de Doğa Kaşifi projemizi eTwinning felsefesine uygun olarak Köse ilçemizin dışına taşıdık ve yurtiçinde 10 farklı ilden 10 farklı okulla işbirliği yaptık. 60. Yıl Ortaokulu olarak 4 öğrenci ve 1 danışman öğretmen olarak başladığımız projemizde şu an 40 öğrenci ve 10 danışman öğretmen görev almaktadır.

Eylül ayında başlattığımız projemiz kapsamında Köse ilçe merkezinde ve merkeze bağlı köylerde birçok yürüyüş yapıldı. Yürüyüşlere projede yer alan öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra gönüllü olarak yürüyüşümüze katılan öğretmen ve öğrenciler de oldu.

Öğrenciler yürüyüş parkuru boyunca çevrelerindeki bitkileri gözlemleyip onları fotoğrafladılar. Kendi aralarında daha çok bitki fotoğraflamak ve en güzel fotoğrafı çekmek için adeta yarıştılar.

Bitki gözlemi dışında doğanın kendisini de gözlemleme ve keşfetme imkânı buldular. Kuşları, böcekleri ve daha birçok canlıyı izleyip çıkardıkları sesleri dinlediler. Gözlerini kapatarak ortamdaki kokuları dinleyip hissetmeye ve o kokuyu tanımlamaya çalıştılar. Ağaçlara sarıldılar, meyvelerini tattılar. Soğuk suların şırıltısını dinleyip ayakkabılarını çıkararak içine girdiler ve serinliği hissettiler. Doğanın döngüsü hakkında sohbet ettiler.

Yaptıkları bitki gözlemi aktiviteleriyle keşfin yeni bir şeyler bulmak değil, yeni bir gözle bakmak olduğunu anladılar.

Daha sonra bu bitki fotoğraflarını iNataturalist adlı Derin Öğrenme aracına yüklediler. Kullandıkları bu araçla bitkilerin adlarını, türlerini, bilimsel ve Türkçe adlarını, dağılış bölgesi ve kullanım alanlarını öğrendiler. Sonra Bitki Gözlem tabloları oluşturup tüm çalışmalarını raporlaştırdılar.

Diğer illerdeki proje üyeleri de kendi yaşadıkları bölgelerde aynı süreci izleyerek çalışmalarını tamamladılar. Gözlem çalışmalarının tamamlanmasının ardından eldeki veriler doğrultusunda Sanal Bilgi Kütüphanesi oluşturuldu. Bu kütüphanede tamamen öğrencilerin fotoğrafladığı 395 bitki fotoğrafı yer aldı. 395 bitkinin 219’u farklı türlerde olup bu türlerin belirlenmesinde ve tanımlanmasında 48 doğa bilimcisi katkı verdi.

Öğrencilerimiz bu çalışmalar sonucunda bitki tanımlamayı öğrenciler. Adını hiç bilmedikleri ya da bildiklerini sandıkları bitkilerin gerçek adlarını ve tıp, gıda, günlük yaşam gibi temel kullanım alanlarını öğrendiler.

Kasım ayı itibariyle Bitki gözlem çalışmalarına ara verildi ve doğadaki keşif çalışmaları sanal ortama taşındı. Öğrencilerimiz doğada edindiği bilgileri destekleyici, derinleştirici ve genelleyici uygulamalarla çalışarak yolculuklarına devam edeceklerdir. Bu süreç boyunca Web 2.0 araçlarını kullanacaklar ve çalışmalarını eTwinning sistemine kayıt ederek paylaşacaklardır.

Hasan İNCE – Gümüşhane

Doğa Kaşifi eTwinning Projesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Proje kapsamında oluşturulan Bitki Kütüphanesi için TIKLAYINIZ