Doğayı Doğada Öğrenmeye Var mısın?

4004 Tübitak Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları kapsamında “Doğayı Doğada Öğrenmeye Var mısın?” projesi Küre Dağları Milli Parkında iki gece üç gün sürecek ücretsiz bilim ve sanat kampına senide bekliyoruz.

Proje Hakkında
TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen projemizin içeriği doğa ve sanat eğitiminin yerinde sunulmasıdır. Batı Karadeniz’in doğa harikası olan Küre Dağlarında öğrenci ve velilerimizle iki gece üç gün sürecek unutulmaz anılar kaydedeceğimiz bir eğitim ortamı proje ekibimizce hazırlandı.

Çalışmamızın amacı toplum- doğa- bilim bağını oluşturmaktır. Bu ilişkiyi sağlayacak olan husus doğa bilincidir. Doğa bilincinin oluşması için bireylerin yeterli bilgi birikimine sahip olmalarının yanı sıra doğa ve çevre için olumlu tutum sahibi olmaları gerekmektedir. Bireyin olumlu tutum geliştirmesi ancak işe dahil olduğu ve zevkle katıldığı ortamlarda mümkün olabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızın ana amacı katılımcıların bilimsel olgu ve olayları yerinde deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu sayede bilgi aktarımı teorik odaklı olmaktan çok uygulamaya dönük sağlanabilecektir. Katılımcılar işe ellerini sokarak doğa bilinçlerini geliştireceklerdir. Katılımcı grubun hem öğrenci hem velilerden seçilmesi dolayısıyla toplumda en küçük yapı taşı olan aileye ulaşılacak ve değişim en temel taştan başlatılacaktır. Bilinçlenen aile çevresine örnek olacak ve bu birikim artarak ilerleyecektir.

Çalışmamız boyunca araştırma sorgulama tabanlı uygulamalar ile yaparak yaşayarak öğrenmeler hedeflenmektedir. Bu sayede katılımcılarda bilimsel olgu ve olaylara yönelik farkındalık seviyeleri artırılması ve anlamlı öğrenmeler sağlanması beklenmektedir. Bu işi ders kasvetinden ulaştırmak için atölyeler sanatsal, sportif ve oyun faaliyetleri ile düzenlenmiştir. Uygulama boyunca sanat atölyelerinin var oluşu katılımcıları sürece daha iyi adapte edebilecektir. Çalışmalar boyunca ürünler ortaya koyan katılımcılar bilimsel süreç becerilerini birebir uygulayacaklardır. Bilim yapma işini deneyimleyecek olan bireyler, bilimin doğasına yönelik var olması muhtemel mitlerini düzelteceklerdir. Bu sayede pozitivist bilim yaklaşımını düşüncesinden henüz çıkamayan toplum, yakın çevremizde post pozitivist yapıya doğru ilerlemek için adımlar atabilecektir. Bilim ve bilim insanına bakışın değişeceği, doğa bilincinin kazanılacağı bu çalışma ile hedeflenen asıl amaç toplum-doğa-bilim bağı kurulabilecektir.

Katılım Koşulları
Dördüncü sınıf öğrencisi olmak Anne/kadın veli ile katılabilecek olmak

Son Başvurular Tarihi : 15 Haziran 2018

http://kuredebilimsanat.bartin.edu.tr/