DOĞAYA SOR; EN İYİ O BİLİR: Biyobenzetimden Biyotasarıma

DOĞAYA SOR; EN İYİ O BİLİR: Biyobenzetimden Biyotasarıma

Projenin amacı

Biyobenzetim, doğanın zaman içinde test edilmiş stratejilerini taklit ederek insanoğlunun yaşadığı sorun ve zorluklara sürdürülebilir çözümler arayan disiplinlerarası yenilikçi bir yaklaşımdır.

İnsanoğlu yüzyıllardır doğadan ilham alarak tasarım fikirleri oluştursa da bunun bilimsel bir yöntem olarak hayatımıza girmesi çok yeni bir süreç olarak ağırlıkla üniversitelerde akademik ortamda yapılmaktadır. Projemizin amaçlarından biri bu yaklaşımı topluma daha geniş anlamda yayarak farkındalık yaratmaktır. Bu beceriyi; her yaştan bireyin kazanması hem bireye hem topluma hem de doğaya katkı sağlayacaktır. Bir diğer amacımız bireylerin sorun yaşadıklarında bunu doğaya bakarak ya da doğanın mükemmel tasarımlarından ilham alarak çözebilecekleri fikrini çocuk yaşta aşılayarak bunu alışkanlığa dönüştürmelerine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla, bununla ilgili hayat boyu kullanabilecekleri bilimsel bir bakış açısı kazanarak ekosisteme karşı duyarlı olma ve koruma bilinci geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Bu projede; BİLSEM öğrencilerin biyobenzetim yaklaşımından yararlanarak doğaya detaylı bakmaları, “bakmak” ve “görmek” arasındaki farkı kavramaları, gördükleri canlıların özelliklerini analiz etmeleri, sorgulamaları ve bu özellikleri kendilerine özgü teknikleriyle yorumlayarak biyotasarım fikirlerine dönüştürmelerini sağlayıcı etkinlikler planlanmıştır.

Proje uygulama Tarihi: 3-19 Eylül 2018

Uygulama Yeri: İZMİR

Hedef Kitle: İzmir BİLSEM Öğrencileri , 40 ÖĞRENCİ

Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem Moğol İzmir- Çiğli Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni

Proje uzmanları: Doç Dr. Aylin Şendemir Ürkmez(E.Ü.Biyomühendislik Bölümü) , Eser Baba(Karşıyaka Aydoğan Yağcı BİLSEM)

Destek veren kurumlar:

TÜBİTAK 4004 PROGRAMI , Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Türkiye Biyotasarım takımı (TBT)*, Karşıyaka Belediyesi, Tire Süt Kooperatifi, İzmir Mavibahçe AVM , Hakan Doğanay(Tanıtım Filmi çekimi)

PROJE KADROSU;

Çiğli Bilsem, Ege Ünv. Biyomüh. Fakültesi ve TBT işbirliğinde gerçekleştirilen Proje TÜBİTAK 4004 programınca desteklenmektedir.

*TBT, (Türkiye Biyotasarım Takımı )Mayıs 2016’da “Disiplinerarası Ortak Çalışma Protokolü” çerçevesinde Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mensubu 8 kişi tarafından hayata geçirilmiş, ortak araştırma, çalışma ve proje geliştirme platformu olup Türkiye’nin ilk resmi Biyotasarım Takımıdır.

Proje Web Sayfası: