Doğanın Talanına Karşı Ekoloji Kampı

ŞİRKETLERİN YALANINA, DOĞANIN TALANINA KARŞI; ARTVİN’İ GEZİ EYLEMEYE !

17-24 Ağustos 2013 – ARTVİN / Kafkasör Yaylası

Doğanın ve yaşamın her alanı iktidar ve şirketlerin talanına açılarak; derelerimiz şantiye, yaylalarımız maden sahası, parklarımız AVM yapılarak yok edilmek isteniyor. Kalkınma / enerji ihtiyacı yalanı adı altında; HES’ler, termik ve nükleer santraller, sözde alternatif enerjiler, madenler, taşaocakları ve kırsal-kentsel dönüşüm projeleri ile yaşam alanları tarihte görülmemiş bir boyutta yağmalanıyor; tarım alanları, meralar, ormanlar, parklar gibi ortak alanlar şirketler tarafından gaspediliyor. Bu yokoluşa karşı mücadele yaşamın her alanında kendi göstermeye; iktidar hayatı hedef aldıkça, hayat iktidara direniş olmaya devam ediyor.

Yıllardır rant ve talan projelerinin merkezlerinden biri haline gelen Karadeniz; doğasını, kültürlerini ve yaşam alanlarını tehdit eden projelere karşı direnmeyi sürdürüyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Ekoloji Kampında; Karadeniz’de ve Türkiye’de verilen doğa ve yaşam mücadelelerini hep birlikte tartışmak, üretmek, eğlenmek, paylaşmak ve ekoloji mücadelesini yükseltmek için 17–24 Ağustos tarihlerinde Artvin Kafkasör yaylasında buluşuyoruz.

Paneller, söyleşiler (yerellerin kendi mücadele – deneyim aktarımları), forumlar, atölyeler, dinletiler, sergiler, doğa sporları ve gezilerin olacağı ekoloji kampına, tarafını yaşamdan ve doğadan yana belirleyen tüm dostlar davetlidir.

Neden ARTVİN?

Dünyanın en yüksek debili nehirlerinden coşkun Çoruh’un derince yardığı, sarp yamaçlarında aynı anda dört mevsimin yaşandığı, yedi iklimin meyvesinin yetiştiği, yüzlerce endemik türün can bulduğu eşsiz bir ekosistem, benzersiz bir mikro klimadır Artvin.

Dünyada sadece 100 tane kalmış olan doğal ormanlardan biri Genya’dır, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı Maçahel’dir, Kafkas ekosisteminin Türkiye’deki tek uzantısı, yaşlı doğal ormanların son yaşam alanı, en önemli yırtıcı kuşların göç yoludur Artvin.

20 yıldır üzerine çöken bir kabustan kurtulmaya çalışıyor Artvin: MADEN belası! Artvin halkı 1990lı yılların başından beri Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele ediyor. Baraj ve HES projeleriyle yok edilerek insansızlaştırılmaya çalışılan Artvin’in halkı yılmadı, pes etmedi “buradayız, gitmiyoruz” diyor. Çünkü Cerattepe yoksa Artvin de yok. Cerattepe ve Genya’nın madencilere teslim edilmesinin; şehrin doğası, insanları, tarihi, kültürüyle yok olması, haritadan silinmesi demek olduğunu Artvin halkı çok iyi biliyor.

Artvin halkının haklı mücadelesinin yanında olmak için; karayemişin moruna, fındığın yeşiline, çay makasının sesine, tuluma, akordeona, kemençeye, kırmızı benekli alabalığa, kahvedeki amcaya, patik ören neneye ve tüm bunların can bulduğu yaşam alanlarımız yok olmasın diye 17-24 Ağustos tarihlerinde Doğanın Talanına Karşı Ekoloji Kampına, HAYDE ARTVİN’e !

ARTVİN ÇEVRE PLATFORMU / KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU

ekolojikampi@gmail.com
www.facebook.com/artvincevre.platformu
www.facebook.com/groups/karadenizisyandadir
www.facebook.com/karadenizisyandadir
www.twitter.com/karadenizisyan

Not:
– İstanbul ve Ankara’dan katılıma göre araç kaldırılacaktır.
– Kamp programı yakında duyurulacak olup; kampa her türlü öneri, katki ve katilıminiz için: ekolojikampi@gmail.com, Özay: 535 987 06 54, Hatice: 0 543 634 9449
– Kamp boyunca tüm işler kolektif bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.