“DOĞANIN ENERJİSİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI

“DOĞANIN ENERJİSİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI

İnsan, enerjisini doğadan alır. Enerji, doğaya muhtaçtır. Uyum ve taklit yeteneği sayesinde kendini ve yaşadığı çevreyi değiştirip geliştiren insan, doğanın bir parçası. Onunla bağlı ve ona bağımlı. Bu ilişkinin enerjisi hayatı şekillendiriyor. Bütünsel bir yaklaşımı benimsediği takdirde doğayla birlikte yenilikçi fikirleri uygulayan toplumlar, kendi parlak geleceklerini çiziyor. Doğayı karşısına alıp, tek yönlü bir kazanımı hedefleyenler ise doğanın acımasız cevabı karşısında önlemler alarak zaman kazanmaya çalışıyor. İşte fotoğraf yarışmamız doğayla insanın bu ilişkisini anlatacak.

Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, doğayla bütünleşmiş insan manzaralarından, enerji verimliliğini gözeten hayatlara, insan eliyle tahrip edilen doğal yaşama kadar, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi farklı açılardan ele alabilir. Örneğin elinde rüzgar gülü olan bir çocuğun fotoğrafı da olabilir, limonla küçük bir ampulü yakmaya çalışan öğrenciler de olabilir. Bir yel / su değirmeni çevresinde kurulu yaşam kesiti de işlenebilir, çöpün ayrıştırılması ve atılması da işlenebilir. İnsan eliyle yapılan doğal tahribatlar da konumuzun içindedir, doğanın tahribata verdiği cevap da fotoğraflarla belgelenebilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

* Yarışmaya katılım ücretsiz olup; amatör, profesyonel 18 yaş üstü; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde mukim, tüm fotoğraf severlere açıktır.

* Fotoğraf yarışması sayısal (dijital) kategoride renkli ve siyah-beyaz olarak tek bölümde yapılacaktır.

* Fotoğraflar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu bölgelerinde temaya uygun olarak çekilmiş olmalıdır.

* Sepaş Enerji çalışanları, seçici kurul ve düzenleme kurulu üyeleri ile birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

*Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

* Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

* Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla sayısal (dijital) dört adet renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf çalışması ile katılabilir.

* Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.

* Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 6 Mb’yi de geçmemelidir.

* Daha önce fotoğraf yarışmalarında ödül almış, renk ve kadraj değişikliği yapılarak üretilen fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz.

* Fotoğraflara toz, gren düzenlemesi, kroplama, keskinlik ve renk güçlendirmesi kontrast ayarları gibi müdahaleler abartılı olmayacak oranlarda kabul edilebilir. Fotoğrafta yapılacak müdahale, fotoğrafın belgesel özelliğini bozmamalıdır. Bu konuda karar jüriye aittir.

* Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir.

* Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya/yarışmacıya aittir.

* Katılımcı/yarışmacı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu sınırları içinde, 2017 – 2018 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması ve 2017’den daha eski yıllardaki fotoğraflarla katılım, kural ihlali sayılır.

* Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri peşinen kabul edilir. Bu konuda her tür sorumluluk yarışmacıya aittir.

* Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

*Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

* Kural ihlali tespit edildiğinde yarışmacı yarışma dışı kalır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

* Yarışmaya gönderilen fotoğrafların ham halleri ile birlikte EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur.

* Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

* Fotoğrafın içeriğinden, fotoğrafta yer alan kişi, şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumlu veya olumsuz durumları, tamamen fotoğrafçının/yarışmacının hukuki sorumluluğundadır. Bu yarışmanın düzenleyicisi firma olarak Sepaş Enerji, düzenleme ve değerlendirme kurulu (seçici kurul), ortaya çıkacak hukuki veya ticari sorunlara taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bütün bu koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

* Yarışmada seçilen fotoğraflarla sergi düzenlenecek, katalog yapılacak ve şirketin diğer tüm tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilecektir.

* Yarışma fotoğrafları Sepaş Enerji resmi web sitesi olan www.sepas.com.tr adresine yüklenecektir. Yarışma sonuçları yine aynı web sitesinden duyurulacaktır.

TELİF HAKLARI

* Düzenleme Kurulu; ödül ve sergilemeye alınmayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel (fotoğraf başına 200 TL) ödeyerek satın alabilir.

* Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen ve satın alınan fotoğraflar Sepaş Enerji’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer, zaman ve muhteva sınırı olmadan Sepaş Enerji’nin tüm tanıtım, yayınlarında münhasıran bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); Sepaş Enerji tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

* Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sepaş Enerji’ye izin /muvafakatname verdiğini kabul eder.

* Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Sepaş Enerji’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

* Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

* Ayrıca, Sepaş Enerji uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (200 TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere,

sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

* Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Sepaş Enerji’ye gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

* Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

* Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

* Yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül, sergileme ve satın alınan fotoğraflar için eser sahibinden, fotoğrafın nerede ve nasıl çekildiği hikâyesini anlatan kısa bir açıklama yazısı (bir paragraf) istenecektir. Yazıyı ulaştırmayan katılımcıların ödülleri takdim edilmeyecektir.

* Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

*Yarışma katılım koşullarına Sepaş Enerji web sitesinde yer verilmiş olup, gerekli durumlarda [email protected] e-posta adresine başvuruda bulunulabilir, 444 5 186 numaralı Sepaş Enerji Çağrı Merkezi aranabilir.

SEÇİCİ KURUL

Coşkun Aral Gazeteci

İzzet Keribar Fotoğraf Sanatçısı

Burak Savçın Fotoğraf Sanatçısı – Öğretim Üyesi (Kocaeli Üniv.)

Hakan Çağrı Poyraz Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili

( Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır)

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 01 Nisan 2018

Son Katılım Tarihi: 20 Mayıs 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı: 07 Haziran 2018

Sonuç Bildirim Tarihi: 04 Temmuz 2018

Ödül töreni ve sergi tarihi: Daha sonra bildirilecektir.

ÖDÜL VE SERGİLEMELER

Birincilik 3000 TL

İkincilik 2000 TL

Üçüncülük 1000 TL

Kayseri, Kapadokya Fotoğraf Turu* ( ilk 3 kazanan için özel ödül)

Sergileme (en fazla 25 adet) 200 TL

Satın Alma (DK’nin istediği sayıda) 200 TL

*(2 gece, 3 gün her şey dahil Kayseri-Kapadokya fotoğraf turu; kişi hakkını devredemez, bu ödülü kazananlara en az 1 ay önceden program duyurulacaktır )

DÜZENLEME KURULU

Muhsine Küçük Sepaş Enerji

Oya Seçkinler Sepaş Enerji

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.