Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıDoğal Zekâ Oyunları Yarışması

Doğal Zekâ Oyunları Yarışması

Doğal Zekâ Oyunları Yarışması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından 20 Mayıs Üniversitemizin kuruluş tarihini de içine alan, her yılın mayıs ayının 3. haftasının “Bilim, Kültür, Sanat Haftası” olarak isimlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda 17-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Doğal Zekâ Oyunları Yarışması” düzenlenmesi planlanmıştır. Yarışmanın amacı; öğrencilerin zekâ gelişimine katkıda bulunulması, öğrencilerin analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarının ve bu becerilerini geliştirmelerinin sağlanması ile gelecek yıllarda ulusal/uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek genç beyinlerin keşfedilebilmesidir.

Yarışmanın hedef kitlesi, Trabzon Ortahisar ilçesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri ile Trabzon genelinde eğitim gören tüm fen lisesi öğrencileridir.

Yarışma soruları; algısal muhakeme, sözel muhakeme, mantıksal muhakeme vb. ölçmeye yönelik bulmacalardan oluşmaktadır.

Yarışmanın Konusu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ortaokul ve liseler arası “Doğal Zekâ Oyunları”dır.

Yarışmanın Amacı
Yarışmaya katılan öğrencilerin zekâ gelişimine katkıda bulunulması, öğrencilerin analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarının ve bu becerilerini geliştirmelerinin sağlanması ile gelecek yıllarda ulusal/uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek genç beyinlerin keşfedilebilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi, Trabzon Ortahisar ilçesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri ile Trabzon genelinde eğitim gören tüm fen lisesi öğrencilerini kapsamaktadır.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya Trabzon ili Ortahisar ilçesinde yer alan tüm ortaokul ve lise öğrencileri ile Trabzon genelindeki tüm fen lisesi öğrencileri katılabilecektir. Ayrıca özel olarak davet edilen okullar da yarışmaya katılabilecektir.

2. Yarışma, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar için takvimde belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup ödüller ortaokul ve liseler için ayrı ayrı verilecektir.

3. Başvurular, Yarışma Takvimi içerisinde belirtilen tarihler esas alınarak doldurulan Başvuru Formu’nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne resmi yazıyla bildirilmesi yolu ile yapılacaktır.

4 Her okul yarışmada, bir takım ile temsil edilecektir.

5. Her takım, 3 asil ve 1 yedek olmak üzere 4 öğrenciden oluşacaktır.

6. Yedek öğrenci, asil üyelerden birisinin herhangi bir sebeple yanşamayacağını belirttiği durumda onun yerini alabilecektir. Yer değiştirme, her yeni soru sorulmadan önce yapılacaktır.

7. Yarışmaya, katılım listesinde bulunup ilk oturumunun başlangıcında sahneye davet edilen takım, 3 asil ve 1 yedek üyesiyle hazır bulunmaması halinde elenmiş sayılır.

8. Yarışma, takım elemanlarının herhangi bir nedenden dolayı yarışmaya devam edememesi durumunda ilk oturumdan sonraki oturumlar için takımda bulunan en az bir kişi ile devam edebilir.

9. Her takımda bir tane takım kaptanı olacaktır. Takım kaptanının ismi, başvuru sırasında kendi okulu tarafından belirlenip bildirilecektir.

10. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrenci belgelerini ve kimlik kartlarının fotokopileri, danışman öğretmenin kimlik fotokopisini başvuru sırasında göndermeleri zorunludur.

11. Her takıma, kendi okul yönetimi tarafından aynı okuldan seçilen bir öğretmen danışmanlık yapacaktır. Yarışmayla ilgili işlemleri ve iletişim sürecini danışman öğretmen yürütecektir. Danışman öğretmen hiçbir şekilde yarışmalara müdahil olmayacaktır.

12. Yarışmada görev alan takım üyeleri ve takım danışmanının ulaşım, yemek vb. ihtiyaçları kendi okul yönetimleri tarafından sağlanacaktır.

13. Her takıma yarışma süresince kendi danışman öğretmenleri refakat edecek ve danışman öğretmenler, kendi takımlarından sorumlu olacaktır.

14 Yarışma esnasında yarışmacıların; dijital saat, hesap makinesi, cep telefonu vb. araç-gereç kullanması yasaktır. Kalem, silgi ve kâğıt kullanılabilir.

15. Yarışmaya katılan takımların, hangi oturumda olacakları ve salondaki oturma düzenleri, Düzenleme Kurulu tarafından bilgisayar ortamında, yarışma öncesinde kura ile belirlenecektir.

16. Yarışmada;
a. Oturum sayısı,
b. Her oturumdaki okul sayısı,
c. Her oturumda sorulacak soru sayısı,
d. Her bir sorunun cevaplanma süresi,
e. Her oturumdan sonra bir üst oturuma geçecek takım sayısı,
f. Yarışmanın yeri (KTÜ OKM veya KTÜ AKM),

son başvuru tarihinden sonra Düzenleme Kurulu tarafından katılımcı
sayısına göre belirlenecektir. Belirlenen bu esaslar Takım Danışmanları
Bilgilendirme Toplantısında öğretmenlere duyurulacaktır. Ayrıca bu esaslar
www.ktu.edu.tr/bks2023 adresinden yayınlanacaktır.

17. Yarışmada Hakem Kurulu tarafından sorulan sorulardan en yüksek puanı alan takım/takımlar bir üst kura çıkacaktır. Yarışmanın sonucunda dereceye giren ilk üç takım kademeli olarak eleme usulüyle belirlenecektir.

18. Yarışmaya katılan öğrencilerin, dikkat dağıtacak eylemler ve kopya teşebbüsünde bulunması durumunda ilgili öğrenciler, Düzenleme Kurulu’nun tespiti ile yarışma dışı bırakılacaktır.

19. Yarışma soru ve cevapları, Hakem Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

20. Yarışmada her oturum için Hakem Kurulu tarafından belirlenen algısal muhakeme, sözel muhakeme, mantıksal muhakeme vb. bulmacalardan oluşan sorular yer alacaktır.

21. Yarışma sonucunda eşitlik olması durumunda, eşitlik bozulana kadar eşit puandaki takımlara eleme soruları sorulacaktır.

22. Yarışma esnasında danışman öğretmenler, kendileri için belirlenen bölge dışına çıkamaz ve öğrencilerle iletişime geçemezler. Bu kurala uymayan takımlar yarışmadan elenecektir.
Hakem Kurulu değerlendirme sonuçlarına, belirlenen süre içerisinde sadece
takım kaptanları itiraz edilebilecektir. İtiraz sonrasında yapılan
değerlendirmede Hakem Kurulu kararı kesindir. İkinci bir itiraz hakkı
verilmeyecektir.

Yarışma seyircilere açık olmakla birlikte seyirciler kendilerine ayrılan bölümden
yarışmayı takip edebilecektir. Seyircilerin yarışma alanına girmeleri yasaktır.
Seyircilerin, herhangi bir sebeple yarışmaya müdahale etmeleri durumunda
soru iptal edilir, yerine yeni soru sorulur ve müdahale eden seyirci salondan
çıkarılır.

Yarışma takvimi doğrultusunda belirlenen gün ve saatte, takım danışmanları
ile uzaktan bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantının linki ve saati,
katılımcılara eposta veya sms yolu ile bildirilecektir.
Yarışmaya yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmayı iptal etme hakkı
Karadeniz Teknik Üniversitesi adına Düzenleme Kuruluna aittir.
Komisyon şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Yarışma Şartnamesi, www.ktu.edu.tr/bks2023 adresinden yayınlanır.
Başvuru yapan tüm yarışmacılar, yarışma koşulları ve kurul kararına istisnasız
kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Başvurusu
Yarışmaya katılacak okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formunu doldurarak Karadeniz Teknik Üniversitesine resmi yazıyla başvuru yapabilecektir.

Yarışma Ödülleri
Doğal Zekâ Oyunları Yarışması’nda ödül takdimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Para ödülleri, 1. 2. 3. takımların danışman
öğretmenlerinin bildirecekleri İBAN hesaplarına yarışma bitiş tarihini müteakip 15 gün içerisinde yatırılacaktır.

Birincilik Ödülü (Takım) 3.000 TL
İkincilik Ödülü (Takım) 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü (Takım) 1.000 TL
Yarışmada derece alan okullara plaket verilecektir.

Yarışmaya katılan her katılımcıya, danışman öğretmenleri dâhil Katılım Belgesi
verilecektir.

Yarışma Tarihi ve Yeri
Ortaokullar
17 Mayıs 2023 Çarşamba Günü Saat 9.00
Liseler
18 Mayıs 2023 Perşembe Günü Saat 09.00
Yer: KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Yoğun katılım olması durumunda Yer: KTÜ Atatürk Kültür Merkezi

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.