DOĞAL YOSUN STRAFOR

Proje Alanı: FEN BİLİMLERİ (BİYOLOJİ)

Projeyi hazırlayan Öğrenci: Melih GÜLEÇ

Danışman öğretmen: Adem AKKUŞ

PROJENİN ADI:DOĞAL YOSUN STRAFOR

PROJENİN AMACI:

Doğada dönüşümü yüzyıllar süren poliüretan straforun yerine kara yosunundan strafor elde etmek
Özellikle son yıllarda tüm üretim sektörlerinde hafiflik, ucuzluk ve daha az hammadde tüketimi ön plana çıkmaktadır. Bu özelliklere ilaveten yüksek darbe dayanımı, artan tokluk, artan termal kararlılık, azalan elektriksel ve ısısal yalıtım gibi özellikleri de sağlayabilen polimer esaslı köpük malzemelerin kullanımı hızla artmaktadır. Bu avantajlarından dolayı genellikle endüstride polietilen, poli-üretan, poli-vinil-klorür ve polipropilen gibi polimerler kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, henüz Türkiye?de çok gelişme göstermemiş bir konu olan polimer köpük malzemeler tanıtılmıştır. Ayrıca polimer esaslı köpük malzeme üretimindeki amaçlar, köpük yapıcı kimyasal maddeler ve bunların üretim yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında, istenilen özelliklerde köpük malzeme üretimini gerçekleştirmek için en uygun köpük yapıcı kimyasallar ve üretilecek malzemeye uygun üretim prosesi seçilmelidir. Buna ilave olarak işlem şartları da özellikleri etkileyen ana faktörlerden birisidir.

Karayosunları (Bryophyta), genellikle sadece bir hücre kalınlığında ve küçük yapraklara sahip bitkiler. Yaprakların sadece orta bölümü, eğer mevcutsa, birden fazla hücre sırası taşıyabiliyor. Su ve besin maddelerinin iletimi için özelleşmiş hücreleri, bitkilerdeki iletim damarları sisteminin (vasküler sistemin) en ilkel halini temsil ediyor.

Ekonomik değeri olmayan kara yosunlarını, strafor olarak kullanıp yeşil ve katma değer getiren bir ürün elde etmiş oluyoruz

Kara yosunları ayıklanıp arap zamkı ile karıştırıldı. Daha sonra kurumaya bırakılıp ardından fırınlandı. Elde edilen straforun ısı yalıtım değerleri karşılaştırıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1) Kara yosunları ayıklandı.

2)Arap zamkı ile kara yosunları karıştırıldı ve kurumaya bırakıldı.

3) Bir süre de fırınlandı.

4)İki kaba sıcak su konup elde ettiğimiz yosun strafor ve poliüretan strafor bu kapların üzerine konuldu.

5)Sıcaklık yalıtımları termometre ile ölçülerek grafiği çıkarıldı.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yosun straforda ısı yalıtımında poliüretan strafor kadar iyi sonuçlar alınmıştır. Bunun yanında yosun straforun, poliüretan strafora göre çok daha çabuk doğada dönüşüme katılmasıdır. Bu yönüyle de çevreci ve ekonomiklik yönünü ortaya koymuştur.

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 15TL

İLGİLİ KAYNAK

biltek.tubitak.gov.tr ?Bilim ve Teknik Dergisi

H Unal, SH Yetgin – firat.edu.tr

www3.dpu.edu.tr/akademik

http://biyologlar.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=203&id=5082&Itemid=0