DOĞAL YAŞAM DOĞAL TAŞ SEMPOZYUMU

Mimarlar ve tasarımcılar 29 Mart’ta doğal taş için buluşacak

Genç mimar, iç mimar ve tasarımcıları sektör temsilcileri ile buluşturmayı ve Türk doğal taşlarını daha yakından tanıtmayı hedefleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu amaçla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile “Yaratıcı Endüstrilerde Farklı Vizyonlar” adlı projeyi hayata geçiriyor. Ekim ayında başlayan projenin üçüncü ayağı olarak, 29-30 Mart tarihleri arasında MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda “Doğal Yaşam, Doğal Taş” konulu bir sempozyum düzenlenecek.
“Doğal Yaşam, Doğal Taş Sempozyumu”, öncelikle doğal taşın malzeme olarak sağladığı avantajları mekânsal boyutta çok yönlü olarak irdelemeyi ve yeni tasarım yöntemleri ile farklı estetik söylemlere yer açmayı amaçlıyor. Sempozyum; sektörü, öğrencileri, akademisyenleri ve tasarımcıları buluşturarak doğal taş sektörü ile ilgili son gelişmeleri paylaşmayı hedefliyor. İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, akademik ortam içerisinde endüstriyel paydaşlarla, meslek insanları ve öğrencilerin bir araya geliyor olmasının da geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi açısından ayrı bir önem taşıdığını belirtiyor.
Bildiri özeti göndermek için son tarih 20 Şubat, tam metinler için 12 Mart!
İMİB tarafından MSGSÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyuma, üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerinden öğrenciler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve ilgili herkes katılabiliyor. Sempozyuma konuşmacı olarak katılmak isteyen mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerinden akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin info@dogaltastasarliyorum.com adresine çalışmalarını göndermeleri yeterli. Bildiri göndermek isteyenlerin, 20 Şubat’a kadar bildiri özetlerini ilgili adrese ulaştırmaları gerekiyor. 24 Şubat’ta bildiri özetleri kabul ilanında isimleri yer alanlar ise bildirilerin tam metinlerini 12 Mart’a kadar gönderebilecekler.
“Doğal Yaşam, Doğal Taş Sempozyumu” kapsamında belirlenen alt başlıklar;  “Mekansal Ölçekte Taş”, “Sosyal Hayatta Taş”, “İşlevsel ve Estetik Objeler”, “Kentsel Ölçekte Taş”, “Teknoloji ve Detaylar”, “ Coğrafi Konum ve Taş Kullanımı” olarak sıralanıyor. Sempozyuma konuşmacı olarak katılmak isteyenler konuşmacı bölümünden, katılımcı olarak katılmak isteyenler ise dinleyici bölümünden kayıt yaptırabilirler.
 

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere www.dogaltaslatasarliyorum.com web sitesinden ve İMİB’e 0212 454 08 72 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.
Yaratıcı Endüstrilerde Farklı Vizyonlar Projesi Hakkında: Bir yıl sürecek bu proje kapsamında; genel düzeyde mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler, bu meslek dalları ile ilgilenen kişiler ve doğal taş sektörü temsilcileri hedefleniyor. Proje özelde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde öğrenim gören 30 öğrenciyi kapsıyor. Bir yıl sürecek projede; bu 30 öğrenci için seminer, sempozyum, maden ocakları ve fabrika ziyareti, teorik eğitim ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Bir de proje sonunda üniversitelerin ilgili bölümlerinden tüm öğrencilerin katılabileceği bir tasarım yarışması yapılacak. Bu proje ile öğrencilerin Türk doğal taşına ilişkin farkındalıklarının artırılması, gelecekte imza atacakları projelerde doğal taş kullanmalarının teşvik edilmesi ve farklı endüstrileri bir araya getirerek İstanbul’un rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Hakkında: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) temel amacı; maden ürünlerin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmaların her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmak. İMİB’de, maden ve doğal taş ihracatı yapan irili ufaklı tüm firmalar bulunuyor. Bunların çoğu üretici firmalar. 2011 yılı itibariyle, İMİB’e kayıtlı yaklaşık 3 bin 200 üye firma bulunuyor.
İMİB, ülkemiz doğal taş sektörünün tanıtımı için dünyanın en önemli fuarlarına milli katılım düzenliyor. Dünyanın en önemli doğal taş fuarı olan, İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen Marmomacc Fuarı ve ABD’de düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli fuarlarından biri olan Coverings Fuarı’nın mili katılım organizasyonu İMİB tarafından organize ediliyor. Türkiye’de Mart ayında İzmir’de düzenlenen Marble Fuarı ile Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen Natural Stone Fuarı da İMİB’in katılım gösterdiği ve ülkemiz doğal taş üreticilerinin alıcılarla buluştuğu önemli fuarlar arasında…

Türkiye’nin iç ve dış pazarlarda ancak tasarımla fark yaratabileceğini savunan İMİB, doğal taş sektörüne yönelik tasarım yarışmaları düzenliyor ve tasarım fuarlarına katılım sağlıyor. Bundan sonra ise tasarım odaklı uluslararası etkinliklere sürekli olarak katılım sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda İMİB, 2012 yılının Nisan ayında Milano’da düzenlenecek Tasarım Haftası’nda sergilenmek üzere ülkemizin ve dünyanın sayılı mimarlarının mermer kullanılarak yapılan eserlerinden oluşan bir sergi düzenleyecek. Böylelikle Türkiye’nin sadece bir üretim merkezi olmadığı, aynı zamanda tasarıma ve inovasyona da önem veren bir anlayışa sahip olduğu vurgulanacak ve uluslararası pazarlarda ülkemizin imajının daha üst seviyelere çıkarılmasına katkıda bulunulacak.