DOĞAL TAŞ SEMPOZYUMU 2012

YAPAY YAŞAM – DOĞAL TAŞ SEMPOZYUMU
29-30 MART 2012

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile, “Yapay Yaşam – Doğal Taş” konulu bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum 29-30 MART 2012 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.

Bilgi-iletişim çağının sonucu olarak karşımıza çıkan teknolojik gelişmeler günümüz yaşam biçiminin giderek yapaylaşmasına neden olmakta ve bu yapaylık özellikle de mekanlarda kendini hissettirmektedir. Doğal malzemelerin yerine önerilen pek çok ürün her geçen gün daha çok yaşam alanına yerleşmekle birlikte doğal olanın sağladığı işlevsel ve estetik çeşitliliği ne ölçüde karşıladığı tartışmalıdır. Doğal taş da gelişen endüstriyel yöntemlerle, benzerlerinin sıkça üretildiği malzemelerin başında yer almaktadır.

Ülkemizin oldukça kaliteli doğal taş rezervine sahip, pek çok ülkeye doğal taş ihraç eden ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığı düşünüldüğünde mimari ve tasarım alanında bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliği kaçınılmazdır. Doğal taş malzemenin farklı tasarım alanlarında kullanımını desteklemek, endüstriyel, mekansal ve tasarım boyutlarıyla çok yönlü kazanımları da beraberinde getirecektir. Bu perspektifte değerlendirildiğinde, Sempozyum, öncelikle “Doğal Taş” malzemenin sağladığı avantajları mekansal boyutta çok yönlü olarak irdelemeyi ve yeni tasarım yöntemleri ile farklı estetik söylemlere yer açmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sektörle tasarımcıyı buluşturarak ilgili disiplinlerde konunun tartışılmasını ve son gelişmeleri paylaşmayı hedeflemektedir. Akademik ortam içerisinde endüstriyel paydaşlarla meslek insanları ve öğrencilerin bir araya geliyor olması da geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Sempozyumda, belirlenen tema kapsamında bilim kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen bildiriler, iki gün boyunca sunulacak ve tartışılacaktır. Konu ile ilgili panellerin de yer alacağı etkinlikte “Artıktan Artıya” konulu workshop çalışmasında, öğrenciler tarafından üretilen tasarımlar da sergilenecektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetleri Teslimi:13 Şubat 2012
Bildiri Özetleri Kabul İlanı:24 Şubat 2012
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi:12 Mart 2012