DOĞAL SUYUN CİVCİVLERİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Kuşların, içecek olarak tercih ettikleri suyun mineral yapısı ile buzlu suyun mineral yapısı arsındaki özdeşlik ilişkisini araştırabilmek. Sıcak suyla beslenen civcivlerin enerjinin bir kısmını sıcak suyun içime hazırlanmasında kullanması ve beslenmesi için gerekli olan enerjinin başka amaçlar için kullanması durumunda doğabilecek sorunları görmek.Diğer canlılar üzerinde de aynı sonuçları doğurabileceğine dikkat çekmek. İlk aşamada kuluçka makinesini civciv üretebilme ortamına hazırlandı. Üretim için uygun koşullar yerine getirildi.Aynı tavuktan alınan döllenmiş yumurtalar civcivler üretildi. Laboratuar ortamında sıtrafor köpük maddesinden bir kümes yapıldı Hazırladığımız bu kümesin iki ayrı bölümünden birisine Buzlu su diğerine de sı cak su konularak civcivlerin beslenmeleri için gerekli ortamlar hazırlandı.Sıcak su ile beslenen civcivlerde huysuzluk davranışları ile çelimsizlikler gözlendi . Projemizin tüm aşamaları deneysel ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.Sıcak su ile beslenen civcivlerin huysuz ve çelimsiz,buzlu su ile beslenen civcivlerin diğerlerine oranla daha seçilmiş oldukları görüldü. Kuşların duyu organlarının hassas bir donanıma sahip olduklarını biliyoruz.İşte bu nedenle ; bizde tasarladığımız bu projeyle , yukarıda belirtilen hedeflerimiz doğrultusunda dengeli beslenmenin büyüme ve gelişmedeki önemine dikkat çekmek istedik. Sıcak suyu içerek beslenen civcivlerin büyüme sırasında kullanacakları enerjinin bir kısmını soğuk suyun mineral yapısına uydurabilmek için harcadıkları ve bu nedenle çelimsiz ve huysuz oldukları sonucuna varıldığı düşünülmektedir. www.Pati.tr www.güvercinyeri.com www.doğaderneği.org www.kuştür.org www.Pati.tr www.güvercinyeri.com www.doğaderneği.org www.kuştür.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin